EU Stakeholder Brunch: Naberie EÚ v 60tke nový dych?

EU Stakeholder Brunch

Naberie EÚ v 60tke nový dych?

Piatok, 24. marec 2017 10:00 – 12:00, Európske informačné centrum, Palisády 29, Bratislava

 

Téma

Európska komisia zverejnila 1. marca Bielu knihu, v ktorej predseda Komisie Jean-Claude Juncker načrtol päť možných scenárov ďalšieho vývoja EÚ do roku 2025.

Biela kniha o budúcnosti EÚ poukazuje na širokú škálu možností pre budúcnosť Európy 27 štátov a bude slúžiť ako jeden z podkladov pre summit v Ríme 25. marca. Stretnutie pripomenie 60. výročie podpisu Rímskych zmlúv z roku 1957 a zavŕši tzv. bratislavský proces. Deklarácia z Ríma by mala predstavovať politický manifest ďalšej etapy európskej integrácie.

Ako vníma obsah Bielej knihy Slovensko? Vieme si vybrať jeden z ponúkaných scenárov, alebo máme svoje vlastné predstavy? Sme ochotní zľaviť zo spoločných ambícií? Čo by „menej EÚ“ a väčšie využívanie viacerých rýchlostí pre Slovensko znamenalo?

 

Účasť v diskusii prisľúbili
  • Dušan Chrenek, vedúci, Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Iveta Hricová, generálna riaditeľka, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
  • Michal Polák, poradca ministra, Ministerstvo financií SR
  • Karolína Stach, Autorka blogu “Bruselo”, Politická radkyňa Skupiny ECR v EP
  • Moderátorka: Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka, EurActiv.sk

 

Program

09:30 – 10:00 Registrácia

10:00 – 12:00 Diskusia

Networking a malé občerstvenie

 

Podujatie bude prebiehať v slovenčine so simultánnym tlmočením do angličtiny.

Program v tlačenej podobe si môžete stiahnuť na tomto linku (.pdf). Anglickú verziu pozvánky je možné stiahnuť tu (.pdf).

 

Výstup z podujatia

https://euractiv.sk/clanky/buducnost-eu/video-biela-kniha-rim-vyladovanie-eu-pokracuje/

 

Partneri podujatia

 

Zastúpenie Európskej komisie v SR

http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

Friedrich Ebert Stiftung

http://www.fes.sk/