EU Stakeholder Brunch: Potrebujeme európsky pilier sociálnej politiky?

EU Stakeholder Brunch

Potrebujeme európsky pilier sociálnej politiky?

3. október 2016, Bratislava

 

Téma

Viaceré strategické dokumenty EÚ hovoria o potrebe zabezpečiť férové a moderné systémy sociálnej ochrany, celkovej sociálnej súdržnosti spoločnosti v jednotlivých krajinách EÚ a investíciách do ľudského kapitálu.

V marci 2016 Európska komisia načrtla predstavu “sociálneho piliera”, pričom zvyšok roka chce venovať diskusii o nej.

Cieľom podujatia je prediskutovať otázky, ako napríklad väčšej angažovanosti EÚ v sociálnych politikách, spôsobe merania týchto politík, respektíve fungovania sociálnych politík v boji proti zväčšujúcej sa sociálnej nerovnosti a vylúčeniu. Otázkou ostáva aj to, či môže EÚ uľahčiť modernizáciu pracovného trhu a systémov sociálnej ochrany. Ak áno, aká miera koordinácie je potrebná a čo v členských štátoch sledovať?

 

Diskutujúci
  • Branislav Ondruš, štátny tajomník, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
  • Lívia Vašáková, ekonomická radkyňa, Zastúpenie Európskej komisie v SR
  • Jozef Kollár, predseda, Konfederácia odborových zväzov SR
  • Daniel Gerbery, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Radovan Geist, vydavateľ EurActiv.sk
  • Jan Drahokoupil (video), European Trade Union Institute
  • Moderátorka: Zuzana Gabrižová, šéfredaktorka EurActiv.sk

 

Výstupy

Video

Články

https://euractiv.sk/clanky/podnikanie-a-praca/europsky-pilier-socialnych-prav-unia-flirtuje-so-socialnymi-politikami-naraza-kompetencie/

Partneri

Zastúpenie Európskej komisie v SR

http://ec.europa.eu/slovakia/index_sk.htm

FES logo 120x88

http://www.fes.sk/