UNESCO – Zástupca riaditeľa divízie pre svetové dedičstvo v centrále UNESCO v Paríži

  • Kdekoľvek

UNESCO ponúka obsadenie pracovného miesta v štruktúrach UNESCO – pozíciu zástupcu riaditeľa divízie pre svetové dedičstvo v centrále UNESCO v Paríži (Deputy Director (D-1); Division for Heritage) . Podmienky, ktoré je nutné splniť v záujme obsadenia tejto pozície, je potrebné si vyžiadať prostredníctvom kontaktov:

E-mail: staffingteam@unesco.org

Kontaktný formulár

Konečný termín na podanie prihlášky je 27. február 2016. V prípade záujmu o uvedený post je potrebné vyplniť žiadosť a pre informáciu upovedomiť sekretariát SK UNESCO (edita.filadelfiova@mzv.sk a andrea.mlynarova@mzv.sk).

 INTERNATIONAL STAFF