Absolventská prax v RTVS

  • Kdekoľvek

„V rokoch 2014 – 2015 sme zabezpečili prax absolventom rôznych študijných odborov. Praktické skúsenosti tak získali absolventi špecializovaní na strih, zvukovú a obrazovú techniku, fotografický dizajn, kulturológiu, hudobnú vedu, ekonomiku a kontroling. V roku 2016 pokračujeme a opäť radi poskytneme absolventskú prax v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach, podľa potrieb RTVS,“ píše RTVS.

O absolventskú prax sa môže uchádzať absolvent spĺňajúci tieto podmienky:

• predloží svoj konkrétny projekt, ktorý by chcel v podmienkach RTVS realizovať
• alebo sa prihlási žiadosťou na konkrétnu zverejnenú absolventskú pozíciu.

Absolvent musí spĺňať nasledovné podmienky:

• je mladší ako 26 rokov a je evidovaný na príslušnom Úrade práce (podľa trvalého bydliska)
• ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi
• a pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie trvajúce nepretržite 6 a viac mesiacov.

Pri výbere konkrétnej absolventskej pozície je potrebné spĺňať podmienku absolvovania požadovaného študijného odboru ako posledného v poradí.

Absolventi spĺňajúci zákonom dané požiadavky sa môžu bližšie informovať aj o všetkých zákonom daných podmienkach, vrátane odmeňovania, na príslušnom Úrade práce.

Po absolvovaní praxe absolvent dostane potvrdenie a písomné hodnotenie zo strany RTVS.

Absolventská prax je zabezpečená v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

 

AKTUÁLNE VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA:

Administratívny pracovník (Odbor rozpočtu a kontrolingu) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – Gymnázium, Obchodná akadémia
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2.stupeň – odbor: manažment, obchod, financie, ekonomika

Asistent strihu – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, dizajn
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň – odbor: multimédiá, strih

Asistent kamery – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: animovaná tvorba, obrazová a zvuková tvorba, kamera, zvuk, strih

Asistent strihu (Štúdio RTVS Banská Bystrica) – miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá, grafika, animovaná tvorba, dizajn
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň – odbor: multimédiá, strih

Asistent zvuku (Štúdio RTVS Banská Bystrica) – miesto výkonu práce: Banská Bystrica
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obrazová a zvuková technika, multimédiá
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupeň – odbor: multimédiá

Pomocný technik (Sekcia techniky – vysielacia, štúdiová, prenosová, záznamová, spravodajská technika, servis) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: elektrotechnika, obrazová a zvuková technika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie
ukončené VŠ vzdelanie 1., 2. stupňa – odbor: elektrotechnika, multimédiá, počítačové systémy, telekomunikácie

Asistent produkcie (Rozhlas) – miesto výkonu práce: Bratislava
podmienka: ukončené SŠ vzdelanie s maturitou – odbor: obrazová a zvuková tvorba, umelecká produkcia, a pod.
ukončené VŠ vzdelanie – odbor: televízna a rozhlasová produkcia

Prihláste sa prostredníctvom formuláru a nezabudnite uviesť názov praxe, o ktorú máte záujem. Vyplnený formulár spolu s profesijným životopisom pošlite na kariera@rtvs.sk  .

DEADLINE UVEDENÝ PRI TEJTO PONUKE JE IBA ORIENTAČNÝ