Absolvujte stáž v kancelárii Zastúpenia Bratislavského samosprávneho kraja v Bruseli!

 • Kdekoľvek

Podmienky stáže:

 • obsadzované sú tri nové miesta
 • dĺžka: 3-5 mesiacov, nástup od marca 2016: 1. termín- marec až júl 2016 príprava Európskeho summitu regiónov a miest (1 miesto), 2. termín- september až december 2016 organizácia aktivít spojených so slovenským predsedníctvom v Rade EÚ (2 miesta)- SK PRES 2016
 • stáž je bezplatná zo strany BSK ale s možnosťou získať financovanie cez grantový program- Erasmus stáže (záleží od podmienok tvojej vysokej školy)
 • uzávierka pre 1. termín: 27.1. 2016, 2. termín: 13.3. 2016

 

Čo od teba očakávame?

 • aktívna znalosť anglického jazyka
 • znalosť francúzskeho jazyka je výhodou
 • záujem o oblasť regionálnej politiky z európskej perspektívy
 • flexibilita, dynamickosť, spoľahlivosť
 • znalosť Microsoft Office

 

Čo môžeš stážou získať ty?

 • príležitosť pracovať pre aktívne regionálne zastúpenie v Bruseli
 • oboznámenie sa s fungovaním európskych inštitúcií a navštevovanie rôznych typov konferencií a seminárov vzhľadom k širokému zameraniu a pôsobnosti BSK v rôznych oblastiach politík EÚ (doprava, energetika, ŽP )
 • práca, ktorá ti umožní sa vyprofilovať v oblasti regionálnej politiky

 

Aká bude tvoja náplň práce?

 • praktická skúsenosť s každodenným chodom kancelárie BSK v Bruseli
 • možnosť navštevovať konferencie, semináre a fóra týkajúce sa rôznych oblastí politík EÚ
 • podieľanie sa na pripravovaní podujatí BSK
 • pravidelné upravovanie webovej stránky bratislavaregion.eu a facebook profilu
 • príprava správ z konferencií a seminárov, analytických materiálov a podkladov pre potreby kancelárie

 V prípade záujmu pošlite svoj životopis a motivačný list na e-mailovú adresu: dominika.forgacova@region-bsk.sk

 Bratislava Region Brussels Office

Rue d´Arlon 63-67, 1040 Brussels

web: www.bratislavaregion.eu

facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice

 

O Zastúpení

Zastúpenie Bratislavského kraja v Bruseli bolo založené v septembri 2002 ako vôbec prvé zastúpenie slovenských regiónov v Bruseli. Hlavným dôvodom zriadenia bola potreba účasti slovenských regiónov a municipalít na tvorbe európskej regionálnej politiky a participácie na európskych projektoch. Od mája 2005 do konca roku 2010 malo Zastúpenie kanceláriu v Dome slovenských regiónov – spoločnom zastúpení slovenských regiónov v Bruseli. Po zaniknutí Domu slovenských regiónov Zastúpenie BSK v Bruseli začalo pôsobiť samostatne v súčasných priestoroch na Rue Breydel 40, neďaleko námestia Schuman v centre európskych inštitúcií.