Dobrovoľník/dobrovoľníčka: ADRA Slovensko

Názov www stránky ADRA Slovensko

HĽADÁME DOBROVOĽNÍKOV DO ZAHRANIČIA – AKTUÁLNE: VOĽNÁ POZÍCIA NA UKRAJINE

ADRA Slovensko vysiela aj tento rok ďalších dobrovoľníkov do rôznych krajín sveta vďaka finančnej podpore grantovej schémy SlovakAid pre vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín. Vyslaný dobrovoľník, dobrovoľníčka bude súčasťou tímu lokálnej neziskovej organizácie v hosťujúcich krajinách: Albánsko, Gruzínsko a Ukrajina. Aktuálne hľadáme ešte človeka na Ukrajinu. Si to ty?

Krajina pobytu: Ukrajina, Kyjev, nezisková organizácia Institute Respublica (http://inrespublica.org.ua/en/)

Dĺžka pobytu: 12 mesiacov, prípadne dohodou

Začiatok pobytu: jeseň/zima 2018

AKÁ BUDE NÁPLŇ TVOJEJ PRÁCE?

 • Aktívne zapájanie sa do prebiehajúcich aktivít organizácie Institute Respublica a to najmä v oblastiach budovania kapacít mimovládneho sektora, občianskej participácie a budovania partnerstiev medzi občianskymi organizáciami/iniciatívami a miestnou samosprávou na Ukrajine
 • Prieskum aktuálnych potrieb obyvateľstva (podľa potreby buď terénny alebo sekundárne spracovanie dostupných dátových informácií) v územných celkoch, v ktorých hostiteľská organizácia momentálne vykonáva činnosť alebo do ktorých zvažuje rozšírenie svojej činnosti
 • Komunikácia s miestnymi existujúcimi a potenciálnymi partnermi a donormi
 • Vyhľadávanie možností rozvoja miestnej komunity cez nové grantové príležitosti, oslovovanie rôznych donorov a zapojenie sa do fundraisingových aktivít
 • Podieľanie sa na príprave projektov v rámci ukrajinsko – slovenskej rozvojovej spolupráce
 • Spolupráca s lokálnym tímom na implementácii a administratíve v rámci prebiehajúcich projektov zameraných najmä na rozvoj miestnych komunít
 • Sprevádzanie pracovníkov Institute Respublica v teréne a budovanie odborných kapacít dobrovoľníka/-čky prostredníctvom každodennej spolupráce s etablovanými rozvojovými a humanitárnymi organizáciami v teréne, ako aj budovanie kapacít vysielajúcej organizácie prostredníctvom pravidelnej komunikácie s dobrovoľníkom/-čkou
 • Účasť na podujatiach, organizovaných prijímajúcou organizáciou, pomoc pri ich organizácii, prípadne účasť na rozvojových fórach iných organizácií na Ukrajine
 • Zviditeľňovanie slovenskej rozvojovej pomoci na Ukrajine, ako aj na Slovensku a to formou blogov, verejných diskusií a príspevkov do médií
 • Pravidelne komunikovať s vysielajúcou organizáciou (ADRA Slovensko), písať články, reporty, vytvárať foto a video dokumentáciu
 • Reprezentovať vysielajúcu organizáciu navonok pred slovenskými orgánmi a zahraničnými subjektmi v cieľovej krajine
 • Aktívne sa zúčastňovať na aktivitách súvisiacich s daným dobrovoľníckym pobytom po návrate z cieľovej krajiny
 • Absolvovať krátku stáž v ADRA Slovensko pred odchodom na Ukrajinu

ČO MÔŽEŠ ZÍSKAŤ?

 • pracovnú skúsenosť z rozvojovej krajiny a súčasne z prostredia medzinárodnej neziskovej organizácie
 • prax v projektovom manažmente v sektore rozvojovej spolupráce
 • spoznať nových ľudí, novú krajiny a inú kultúry
 • profesionálny rast a využitie svojich doterajších skúseností
 • možnosť zlepšiť si svoje jazykové znalosti
 • veľa nezabudnuteľných zážitkov
 • náklady na: letenky, dopravu v mieste pobytu, zdravotnú prehliadku, stravu aj ubytovanie sú hradené

ČO OD TEBA OČAKÁVAME?

 • entuziazmus, proaktívny prístup, flexibilitu, vysokú mieru samostatnosti a zodpovednosti, organizačné zručnosti a zmysel pre tímovú spoluprácu
 • motiváciu pracovať v rozvojovej krajine a v medzinárodnom kolektíve
 • vek: 22 – 38 rokov
 • vysokoškolské vzdelanie výhodou
 • anglický jazyk na úrovni minimálne C1
 • práca s PC a dobrá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Výhodou je:

 • predchádzajúca skúsenosť s rozvojovými projektami
 • manažmente, marketingu
 • vzdelanie v obore rozvojových štúdií alebo projektovom manažmente, marketingu
 • pobyt v rozvojovej krajine
 • iný cudzí jazyk

STAŇ SA TERAZ ADRA DOBROVOĽNÍKOM/DOBROVOĽNÍČKOU:
Do sveta sme vyslali už desiatky mladých ľudí. Okrem toho, že pomohli krajine, v ktorej strávili 6 – 12 mesiacov, pomohli aj sebe. Zlepšili sa v komunikácii, projektovom manažmente, cudzích jazykoch a získali nielen dobrý pocit, ale aj cenné skúsenosti a nových priateľov. V prípade, že ťa táto ponuka zaujala, pošli svoj štruktúrovaný životopis a motivačný list v slovenskom aj anglickom jazyku na emailovú adresu: office@adra.sk

VÝBEROVÝ PROCES:

– životopisy spolu s motivačnými listami prijímame do 12. augusta 2018

– vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor

Zaslaním svojho životopisu udeľujete súhlas ADRA o.z. so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov podľa zák. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 428/2002 Z.z.“). Súhlas so spracovaním osobných údajov platí do doby jeho písomného odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na office@adra.sk