STÁŽ: Amnesty International

Názov www stránky Amnesty International

Do tímu hľadáme stážistu/ku na prácu na sociologickom výskume pre projekt Start the Change!. Start the Change! je medzinárodný vzdelávací projekt, ktorý je zameraný na otázky migrácie, ľudí na úteku a strategické rozvojové ciele OSN.

Náplňou stáže bude viesť sociologický výskum na Slovensku, dotýkajúci sa vybraných učiteľov a učiteliek a študentov a študentiek. Hlavným zameraním výskumu bude:

1. Zistenie zmien v znalostiach účastníkov o strategických rozvojových cieľoch a migrácii ľudí.
2. Zistenie zmeny v informovanosti účastníkov o hlavných problémoch obsiahnutých v strategických rozvojových cieľoch a o
ľudskej migrácii.
3. Zistenie zmeny v záväzku účastníkov k týmto otázkam a v ich ochote konať sociálne zmeny.
4. Zistenie pozitívnych emócií vnímaných účastníkmi, ktorí sa zúčastnia projektu ako predpoveď budúcej angažovanosti.

Váš profil

 • titul (alebo štúdium) v spoločenských vedách (prednostne psychológia, sociológia, pedagogické vedy)
 • skúsenosti s aplikovaným sociologickým výskumom (aj minimálne, napr. Stáže, aplikovaná práca, workshopy)
 • hĺbková znalosť metód a nástrojov sociologického výskumu (dotazníky, rozhovory)
 • znalosť angličtiny, schopnosť preložiť z angličtiny do materinského jazyka a naopak
 • schopnosť pracovať nezávisle s dodržiavaním usmernení a termínov

Povinnosti

 • kontaktná osoba pre akúkoľvek činnosť súvisiacu so sociologickým výskumom, komunikovať s učiteľmi a učiteľkami, partnermi a vedúcimi sociologického výskumu
 • vedieť reagovať pri riešení akejkoľvek otázky počas procesu sociologického výskumu
 • monitorovanie / riadenie sieti učiteľov počas celého procesu sociologického výskumu, udržiavanie  pozitívnych vzťahov s účastníkmi
 • poskytovanie periodických správ vedúcim výskumu (skype volania, písomné správy)
 • prekladanie výskumných materiálov z angličtiny do rodného jazyka, dodržiavanie pokynov od vedúcich výskumu

Ponúkame

 • prax v najväčšej organizácii na ochranu ľudských práv na svete
 • kolegiálne a podporné prostredie
 • prístup k zdrojom a materiálom Amnesty International
 • možnosť sa zapojiť do iných aktivít a kampaní Amnesty International
 • príležitosť získať prax pri práci na medzinárodnom projekte

Možnosť práce z domu.

Termín nástupu: ihneď

Krátky motivačný list a štruktúrovaný životopis zasielajte na adresu martin.sykora@amnesty.sk  V predmete emailu uveďte prosím Start the Change! – stáž.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na martin.sykora@amnesty.sk