Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže: štátny radca