CVTI SR hľadá národné kontaktné body pre program Horizont Európa

Názov www stránky Centrum vedecko-technických informácií SR

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Marie Sklodowska-Curie Actions“ a „European Research Council“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasť „Marie Sklodowska-Curie Actions“ a oblasť „European Research Council“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasti: „Marie Sklodowska-Curie Actions“ a “European Research Council“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Climate, Energy and Mobility“ a „Fission and Fusion“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre Misie „Climate Adaptation including Societal Transformation“ a „Climate-Neutral and Smart Cities“ a pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasti „Climate, Energy and Mobility“ a „Fission and Fusion“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Climate, Energy and Mobility“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Culture, creativity, inclusion“, a v „prierezových oblastiach Horizontu Európa“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti a v prierezových oblastiach „gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics“;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre Misiu „Climate Adaptation including Societal Transformation“.
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasti „Culture, creativity, inclusion“, a v prierezových oblastiach „gender equality, open access and open science, R&I integrity and ethics“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa

do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Culture, creativity, inclusion“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „European Innovation Council and European Innovation Ecosystems“ a „Finančné a právne otázky programu Horizont Európa“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasť „European Innovation Council and European Innovation Ecosystems“ a „Finančné a právne otázky programu Horizont Európa“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa

do 2. kola. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia opatrenia na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „European Innovation Council and European Innovation Ecosystem“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti „Digital, Industry and Space“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasť „Digital, Industry and Space“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Digital, Industry and Space“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblasti „Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre Misie „Healthy Oceans, Seas, Coastal and Inland Waters“ a „Soil, Health and Food“ a pre príslušné partnerstvá v rámci zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasť „Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia opatrenia na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť „Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Health“, „Research Infrastructures“, „European Institute of Innovation and Technology“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Okrem zverenej oblasti programu Horizont Európa vykonávanie činností národného kontaktného bodu aj pre Misiu „Cancer“ a pre príslušné partnerstvá v rámci zverených oblastí;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasti „Health“, „Research Infrastructures“, „European Institute of Innovation and Technology“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa

do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasti: „Health“ a „Research Infrastructures“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

________________________________________________

Pozícia: Národný kontaktný bod pre program Horizont Európa v oblastiach „Security“ a „Finančné a právne otázky programu Horizont Európa“ v období rokov 2021 – 2027

Centrum vedecko-technických informácií SR

Termín nástupu: 1.1.2021

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Ponúkaný plat (brutto): od 1400 € v závislosti od definovaných špecifických kritérií (kvalifikačné predpoklady, dĺžka praxe, vedomosti, zručnosti, kompetencie) podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení

Informácie o pracovnom mieste

Úlohy národného kontaktného bodu:

 • Zabezpečovanie informovania vedeckej komunity o výzvach na predkladanie žiadostí o grant v programe Horizont Európa a o relevantných informáciách a dokumentoch;
 • Aktívne vyhľadávanie potenciálnych žiadateľov o grant a partnerov do projektov;
 • Organizovanie informačných dní, prezentácií, workshopov, seminárov a školiacich aktivít pre potenciálnych žiadateľov o čerpanie grantu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie poradenstva potenciálnym žiadateľom o grant z programu Horizont Európa (výskumníkom, podnikateľom, verejným a štátnym organizáciám, súkromným spoločnostiam, tretiemu sektoru) o formálnych, administratívnych a finančných pravidlách programu vo zverenej oblasti;
 • Poskytovanie asistencie potenciálnym žiadateľom pri tvorbe žiadosti o grant a pri elektronickom podaní žiadosti;
 • Posudzovanie projektových zámerov/žiadostí o grant s cieľom ich kvalitatívneho zlepšenia a následne ich vyššieho bodového ohodnotenia;
 • Vytváranie, udržiavanie a dopĺňanie databázy kontaktov stakeholderov vo zverenej oblasti;
 • Spolupráca s národnými kontaktnými bodmi iných oblastí programu Horizont Európa v SR a v členských krajinách EÚ, vrátane účasti na spoločných podujatiach a projektoch;
 • Účasť na zahraničných informačných podujatiach organizovaných Európskou komisiou.

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa
 • pozícia nie je vhodná pre absolventa

Požadovaná prax

 • Minimálne 3 roky

Jazykové znalosti

 • Aktívna znalosť anglického jazyka (schopnosť písomnej i ústnej interakcie na profesionálnej odbornej úrovni) – nutná podmienka
 • 2. jazyk výhodou

PC znalosti – používateľ

 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Powerpoint – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • MS Access – výhodou

Odborné predpoklady a zručnosti:

 • prehľad o slovenskom systéme financovania výskumu, vývoja a inovácií;
 • detailná znalosť strategických a vykonávacích dokumentov platných v rámcovom programe, upravujúcich oblasti „Security“ a „Finančné a právne otázky programu“;
 • priama skúsenosť s rámcovými programami EÚ pre výskum a vývoj (FP7, Horizont 2020);
 • preukázateľné skúsenosti s európskou alebo medzinárodnou spoluprácou vo výskume a vývoji;
 • skúsenosť s participáciou, príp. riadením národných alebo medzinárodných projektov z oblasti výskumu a vývoja je vítaná.

Vhodný kandidát by sa mal tiež vyznačovať:

 • výbornou komunikačnou schopnosťou pokrývajúcou národné a medzinárodné vedecké, výskumné a inovačné prostredie na všetkých úrovniach;
 • výbornými prezentačnými schopnosťami;
 • proaktívnym, samostatným a spoľahlivým prístupom k práci;
 • analytickým, logickým a technickým myslením;
 • systematickým prístupom k práci a schopnosťou orientovať sa v relevantných dokumentoch, procesoch a schopnosťou (spolu)tvoriť ich;
 • tímovým duchom a otvorenou komunikáciou;
 • flexibilitou a vysokým pracovným nasadením.

Zamestnanecké výhody

 • Odborný rast, školenia
 • Pružná pracovná doba
 • Firemné akcie (športové, spoločenské)
 • Príspevok na športovanie
 • Príspevok na DSS
 • Práca v dynamickom kolektíve
 • Pracovná pozícia si vyžaduje cestovanie do zahraničia

Informácie o výberovom konaní

Uchádzači/uchádzačky pošlú v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania, ktorej povinnými prílohami sú:

 1. motivačný list,
 2. profesijný životopis vo formáte Europass,
 3. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel výberového konania.

Uvedenú žiadosť spolu s jej povinnými prílohami zašlite na kontaktnú emailovú adresu uvedenú nižšie, najneskôr do 7. 9. 2020.

Posúdenie splnenia formálnych náležitostí bude predmetom 1. kola výberového konania realizovaného formou vyhodnotenia doručených životopisov a motivačných listov. Ak bude Váš odborný profil zodpovedať našim požiadavkám, budeme Vás kontaktovať s ponukou zapojenia sa do 2. kola výberu. V prípade, že sa tak nestane v priebehu jedného mesiaca od termínu uzávierky pracovnej ponuky, dali sme prednosť iným kandidátom.

Pozvaní kandidáti do 2. kola si pripravia návrh opatrení na zvýšenie účasti slovenských subjektov v programe Horizont Európa oproti súčasnému stavu – za oblasť: „Security“, ktoré budú prezentovať na osobnom pohovore.

Adresa spoločnosti

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

Kontakt

Ing. Kvetoslava Papanová, e-mail: kvetoslava.papanova@cvtisr.sk

Dátum zverejnenia pracovnej ponuky: 5. 8. 2020.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30. 10. 2020.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na kvetoslava.papanova@cvtisr.sk