Človek v ohrození: Dobrovoľníci do Iraku, Albánska a Moldavska

 • Kdekoľvek

Spolupráca na projekte vzdelávania detí vnútorne vysídlených komunít v severnom Iraku

Nezisková organizácia Človek v ohrození hľadá dobrovoľníkov/čky, ktorých náplňou práce bude aj šesťmesačný dobrovoľnícky pobyt v provincii Dohuk a Ninive v Iraku (od októbra 2017).

Podmienky:

 • psychická odolnosť, schopnosť pracovať s rôznymi cieľovými komunitami
 • predchádzajúce skúsenosti v rozvojovom a humanitárnom kontexte a skúsenosti s logistikou v tejto oblasti výhodou
 • organizačné, prezentačné, komunikačné zručnosti
 • entuziazmus, tímový duch, vysoká miera zodpovednosti, samostatnosť, kreatívne myslenie a flexibilita
 • záujem o región a krajinu, znalosť politických a historicko-spoločenských súvislostí
 • vysokoškolské vzdelanie min. prvého stupňa  (vzdelanie v pomáhajúcich profesiách a pedagogiky sú výhodou)
 • anglický jazyk min. na úrovni C1
 • arabský a/alebo kurdský jazyk výhodou
 • pokročilá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • absolvovanie praktickej prípravy v organizácii Človek v ohrození, absolvovanie bezpečnostnej prípravy pred pobytom a na začiatku pobytu, absolvovanie prípravy SlovakAid
 • dobrý zdravotný stav, absolvovanie povinných očkovaní
 • časové možnosti pre prípravu vo vysielajúcej organizácii pred začiatkom dobrovoľníckeho pobytu a pre spoluprácu a organizáciu aktivít globálneho vzdelávania po návrate z dobrovoľníckeho pobytu (do mája 2018, rozvrh aktivít podľa dohody)
 • vek 21 – 30 rokov

Plánovaná pracovná náplň počas dobrovoľníckeho pobytu:

 • asistencia lokálnemu partnerovi pri vykonávaní aktivít zameraných najmä na podporu vzdelávania detí a mládeže v regióne a pri ďalších súvisiacich projektoch
 • logistická a administratívna podpora lokálneho tímu
 • pomoc pri výjazdoch do terénu, identifikácii vhodných intervencií a príprave projektov
 • asistencia pri organizovaní a príprave podkladov pre vzdelávacie aktivity a iné podujatia, podpora aktivít na zisťovanie potrieb v nových lokalitách
 • propagácia činnosti organizácie u donorskej komunity, asistencia pri získavaní grantov
 • informovanie slovenskej verejnosti o aktivitách v Iraku (publikovanie fotografií, písanie blogov)

Výberové konanie:

V prípade záujmu prosíme zašlite svoje CV a motivačný list v anglickom jazyku (max 320 slov) na adresu monika.svetlikova@clovekvohrozeni.sk do 14. augusta 2017. Vybraní kandidáti/tky budú pozvaní na osobný/video pohovor.

 

Práca s mládežou v lokálnej organizácii v Albánsku

Nezisková organizácia Človek v ohrození hľadá dobrovoľníkov/čky, ktorých náplňou práce bude aj šesťmesačný dobrovoľnícky pobyt v albánskom meste Durres a Tirana v Albánsku (od októbra 2017).

Podmienky:

 • skúsenosti s dobrovoľníctvom a občianskym aktivizmom
 • skúsenosti s projektovým manažmentom, grantovými žiadosťami a fundraisingom alebo PR v neziskovom sektore výhodou
 • skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a prácou s mládežou výhodou
 • organizačné, prezentačné, komunikačné zručnosti
 • entuziazmus, vysoká miera zodpovednosti, samostatnosť, kreatívne myslenie a flexibilita
 • záujem a pochopenie základných východísk rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania, predchádzajúca skúsenosť z oblasti rozvojovej pomoci výhodou
 • záujem o región a krajinu, základná znalosť politických a historicko-spoločenských súvislostí
 • anglický jazyk min. na úrovni C1
 • albánsky alebo taliansky jazyk výhodou
 • pokročilá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • absolvovanie praktickej prípravy v organizácii Človek v ohrození, absolvovanie prípravy SlovakAid
 • časové možnosti pre prípravu vo vysielajúcej organizácii pred začiatkom dobrovoľníckeho pobytu a pre spoluprácu a organizáciu aktivít globálneho vzdelávania po návrate z dobrovoľníckeho pobytu (do mája 2018, rozvrh aktivít podľa dohody)
 • vek 21 – 30 rokov

Plánovaná pracovná náplň počas dobrovoľníckeho pobytu:

 • asistencia lokálnemu partnerovi pri vykonávaní aktivít zameraných na podporu práce s mládežou predovšetkým v municipalite (a priľahlom regióne) Durres (miestna mládežnícka rada, knižnica, filmové kluby)
 • sieťovanie a komunikácia s ďalšími aktérmi v oblasti práce s mládežou (reflektuje nedostatočnú spoluprácu aktérov občianskej spoločnosti) naprieč regiónom a na národnej úrovni
 • budovanie kapacít hostiteľskej organizácie a beneficientov (prenos slovenskej skúsenosti)
 • pomoc pri výjazdoch do terénu, pri identifikácii vhodných intervencií a príprave projektov
 • asistencia pri organizovaní a príprava podkladov pre vzdelávacie aktivity a iné podujatia, podpora aktivít na zisťovanie potrieb v nových lokalitách
 • administratívna podpora neziskovej organizácie
 • propagácia činnosti organizácie u donorskej komunity
 • asistencia pri získavaní grantov za účelom zvyšovania dostupných kapacít lokálneho partnera
 • plánovanie a implementácia pridelených projektov
 • informovanie slovenskej verejnosti o aktivitách v Albánsku (publikovanie fotografií, písanie blogov počas dobrovoľníckeho pobytu)

Výberové konanie:

V prípade záujmu prosíme zašlite svoje CV a motivačný list v anglickom jazyku (max 320 slov) na adresu monika.svetlikova@clovekvohrozeni.sk do 14. augusta 2017. Vybraní kandidáti/tky budú pozvaní na osobný/video pohovor.

Podpora občianskeho aktivizmu mládeže v Moldavsku

Nezisková organizácia Človek v ohrození hľadá dobrovoľníkov/čky, ktorých náplňou práce bude aj šesťmesačný dobrovoľnícky pobyt v Kišiňove a ďalších mestách v Moldavsku (od novembra 2017).

Podmienky:

 • skúsenosti s dobrovoľníctvom a občianskym aktivizmom
 • skúsenosti s grantovými žiadosťami a fundraisingom alebo PR v neziskovom sektore výhodou
 • skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a prácou s mládežou výhodou
 • organizačné, prezentačné, komunikačné zručnosti
 • entuziazmus, vysoká miera zodpovednosti, samostatnosť a flexibilita
 • záujem a pochopenie základných východísk rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania
 • anglický jazyk na úrovni C1
 • ruský jazyk (základy, väčšia znalosť veľkou výhodou)
 • pokročilá znalosť balíka Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • absolvovanie praktickej prípravy v organizácii Človek v ohrození, absolvovanie prípravy SlovakAid
 • časové možnosti pre prípravu vo vysielajúcej organizácii pred začiatkom dobrovoľníckeho pobytu a pre spoluprácu a organizáciu aktivít globálneho vzdelávania po návrate z dobrovoľníckeho pobytu (do augusta 2018, rozvrh aktivít podľa dohody)
 • vek 21 – 30 rokov

Plánovaná pracovná náplň počas dobrovoľníckeho pobytu:

 • príprava a organizácia tréningov pre mládež
 • organizácia a vedenie workshopov pre mladých lídrov za účelom ich efektívnejšej spolupráce na celoštátnej a medzinárodnej úrovni
 • asistencia pri organizovaní vzdelávacích aktivít a iných podujatí
 • monitorovanie činnosti mládežníckych organizácií a ich dopadu na diskusiu a rozhodovanie o verejných záležitostiach (predovšetkým na lokálnej úrovni v oblastiach pôsobenia)
 • aktívna propagácia možností neformálneho vzdelávania v Moldavsku a v zahraničí
 • poradenstvo pri zapájaní sa jednotlivcov alebo skupín do medzinárodných projektov
 • vyhľadávanie príležitostí, asistencia pri vypĺňaní žiadostí, individuálna príprava na výberový proces
 • zdieľanie skúseností s dobrovoľníctvom a prácou v treťom sektore na Slovensku
 • informovanie slovenskej verejnosti o situácii v Moldavsku (písanie blogov a článkov, poskytovanie rozhovorov slovenským médiám, zbieranie fotodokumentácie)

Výberové konanie:

V prípade záujmu prosíme zašlite svoje CV a motivačný list v anglickom jazyku (max 320 slov) na adresu monika.svetlikova@clovekvohrozeni.sk do 14. augusta 2017. Vybraní kandidáti/tky budú pozvaní na osobný/video pohovor.