Človek v ohrození: koordinátor/koordinátorka vzdelávacích aktivít

 • Kdekoľvek

AKO: plný pracovný úväzok na obdobie 3 rokov

KEDY: od 1.6.2017

ZA KOĽKO: dohodou

ČO:

 • manažment medzinárodného projektu a komunikácia s partnermi v zahraničí aj na Slovensku,
 • koordinácia mapovania situácie v oblasti formálneho vzdelávania a analýzy existujúcich predmetov v kurikulách,
 • koordinácia vytvárania a editácia výučbových materiálov a ich testovanie v školách,
 • vytváranie a implementácia (dlhodobých a krátkodobých) vzdelávacích programov pre učiteľov stredných škôl,
 • organizovanie seminárov a workshopov pre riaditeľov, učiteľov, vzdelávacie inštitúcie na národnej úrovni,
 • podpora študentov stredných škôl pri vytváraní malých projektov na lokálnej úrovni,
 • vedenie medzinárodných workshopov, školení a seminárov zameraných na výmenu príkladov dobrej praxe v oblasti tvorby vyučovacích materiálov, vzdelávacích programov a hodnotiacich nástrojov;

KTO:

 • vysokoškolské vzdelanie,
 • aktívna znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom),
 • minimálne 5-ročná skúsenosť v oblasti vzdelávania (preferenčne v oblasti globálneho vzdelávania),
 • skúsenosť s koordináciou medzinárodných projektov,
 • skúsenosť s prácou v mimovládnom sektore,
 • skúsenosť s organizovaním podujatí a vytváraním rôznych materiálov (letákov, publikácii, článkov, štúdií, videí),
 • zdieľanie hodnôt organizácie Človek v ohrození;

PREČO:

Človek v ohrození je nezisková, mimovládna organizácia postavená na hodnotách humanizmu, slobody, rovnosti a solidarity s cieľom pomáhať pri vytváraní otvorenej, informovanej a angažovanej spoločnosti, zodpovednej k problémom doma i v zahraničí.

Od roku 2004 vzdeláva slovenských učiteľov i študentov, vytvára metodiky a učebné materiály. Cieľom organizácie je naučiť mladých ľudí lepšie rozumieť sebe a svetu, ktorý sa rýchlo mení a globalizuje, a podporiť ich v tom, aby sa aktívne podieľali na pozitívnych zmenách.

Váš životopis (max. 3 strany) a motivačný list (max. 1 strana) zasielajte do 30.4.2017 na praca@clovekvohrozeni.sk s predmetom: “ Koordinátor/koordinátorka vzdelávacích aktivít ”.

Oficiálna stránka pracovnej ponuky