Človek v ohrození hľadá dobrovoľníkov

Názov www stránky Človek v ohrození

Organizácia Človek v ohrození sa už vyše 20 rokov venuje humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete. Vďaka finančnej podpore SlovakAid v súčasnosti ponúkame možnosť zapojiť verejnosť do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Moldavska za zmysluplnou prácou. So svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú.

Miesto realizácie: Komrat, Gagauzský región, Moldavsko

Začiatok: jeseň 2020. Vzhľadom na situáciu s pandémiou môže byť začiatok aj neskôr.

Dĺžka pôsobenia je 5 mesiacov

Ide o projekt zameraný na posilňovanie občianskej spoločnosti. Hostiteľská organizácia Pro-Europa je jednou z najaktívnejších a najlepšie etablovaných mimovládnych organizácii v regióne. Pro-Europa má skúsenosť s organizáciou rôznych aktivít zameraných na rozvoj miestnej občianskej spoločnosti a prácu s mládežou. Organizuje tréningy, workshopy, prednášky a poskytuje miestnej mládeži príležitosti výmenných pobytov.

Tvoje úlohy budú:

 • Asistencia s aktivitami zameranými na rozvoj miestnej mládeže – mentoring, organizácia tréningov, prieskum a sprostredkovanie príležitostí pre rozvoj
 • Rozšírenie aktivít hostiteľskej organizácie o program výmenných pobytov pre mládež
 • Asistencia pri budovaní kapacít hostiteľskej organizácie, pomoc pri príprave návrhov na projekty, spolupráca pri plánovaní a realizácii aktivít hostiteľskej organizácie
 • Komunikácia s partnerskými organizáciami, účastníkmi projektov a ďalšími zainteresovanými stranami
 • Informovanie slovenskej verejnosti o dianí a aktivitách svojho dobrovoľníckeho projektu

Prihlásiť sa môže každý, kto:

 • Je občanom/občiankou SR
 • Má minimálne 18 rokov
 • Ukončil bakalárske vzdelanie v rozvojových štúdiách, medzinárodných vzťahoch, medzinárodnom práve, ľudských právach alebo podobnej oblasti
 • Má vynikajúcu hovorenú a písomnú angličtinu
 • Je ochotný učiť sa ruský jazyk (hlavný pracovný jazyk organizácie), prípadne znalosť ruského jazyka výhodou
 • Má vynikajúce komunikačné a organizačné schopnosti
 • Je schopný kritického myslenia a zručnosti pri riešení problémov
 • Je flexibilný a schopný pracovať samostatne aj v tíme
 • Je spoľahlivý a orientuje sa na výsledky
 • Má skúsenosti s prácou s mládežou

Výhodou sú:

 • Skúsenosti v oblasti posilňovania občianskej spoločnosti
 • Skúsenosti s dobrovoľníctvom a výmennými pobytmi (napr. Erasmus+)
 • Skúsenosť s projektovým manažmentom a prípravou projektových žiadostí

Hradené sú: Náklady na medzinárodnú a miestnu dopravu, očkovanie a lieky, zdravotné poistenie, náklady v mieste pobytu (ubytovanie, strava, vreckové).

Ako sa prihlásiť: Pošli svoj životopis v akomkoľvek formáte v angličtine spolu s motivačným listom (max. 1 strana a tiež v angličtine) na dobrovolnik@clovekvohrozeni.sk do 30. júna 2020. Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces prebieha priebežne.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Vopred ďakujeme všetkým za záujem. Tešíme sa, že chcete pomáhať s nami.

________________________________________________

Organizácia Človek v ohrození sa už vyše 20 rokov venuje humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete. Vďaka finančnej podpore SlovakAid ponúkame možnosť zapojiť sa do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Libanonu za zmysluplnou prácou. Svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú.

Miesto realizácie: Tripolis, Libanon

Začiatok: jeseň 2020. Vzhľadom na situáciu s pandémiou môže byť začiatok aj neskôr.

Dĺžka pôsobenia: 10 mesiacov

Ide o projekt zameraný na psychologickú podporu pre deti vo vzdelávacom centre. Hostiteľská organizácia SEED (arabsky BEZRET AMAL – „Zrnko nádeje“) prevádzkuje vzdelávacie centrum pre deti a mládež z komunity utečeneckých a zraniteľných libanonských rodín. SEED sa zameriava na podporu vzdelávania, zamestnanosti a psychosociálnu pomoc pre zraniteľné deti a mládež z miestnych a utečeneckých komunít.

Tvoje úlohy budú:

 • Spolupracovať s projektovým manažérom a špeciálnym tímom zameraným ochranu detí
 • Podpora aktivít zameraných na ochranu detí, napr. pri pozorovaniach výučby, monitorovaní a evaluácii, konzultácií so vzdelávacími pracovníkmi/-čkami
 • Organizovať a mediátorovať pravidelné stretnutia tímu pre ochranu detí a psychosociálnu podporu a zaznamenávať spätnú väzbu
 • Asistovať pri príprave školení pre projektový tím a dobrovoľníkov/-čky v oblasti ochrany deti a pri príprave školiacich manuálov
 • Podpora monitorovania výsledkov aktivít a dobrej kohézie tímu vďaka sociálnym podujatiam
 • Aktualizácia informácií o činnostiach organizácií v podobných sektoroch v lokalite
 • Podpora budovania kapacít organizácie v projektovom manažmente, napĺňaní projektového cyklu, príprave pracovných plánov pre tím ochrany detí a získavaní nových možností financovania a dostupných odborných materiálov
 • Iné administratívne úlohy podľa potreby

Prihlásiť sa môže každý, kto:

 • Je občanom/občiankou SR
 • Má minimálne 21 rokov
 • Ukončil bakalárske štúdium psychológie, sociálnej práce alebo podobných odborov zo zameraním na mentálne zdravie a osobnostný rozvoj
 • Sa vyzná v oblasti humanitárneho a rozvojového sektora
 • Má skúsenosť s prácou s deťmi a profesionálny a zodpovedný prístup k tejto práci
 • Má skúsenosť s prácou v rozmanitom prostredí, záujem o krajinu a ľudí
 • Má dobré počítačová zručnosti
 • Vie anglicky na komunikatívnej úrovni (znalosť základov arabčiny výhodou)
 • Je schopný pracovať na viacerých úlohách a zmysel pre detail a schopnosť sústrediť sa aj v náročnom prostredí vzdelávacieho centra za prítomnosti detí
 • Je iniciatívny, otvorený, má pozitívny prístup, a veľmi dobré komunikačné schopnosti
 • Vzťah k audiovizuálnej dokumentácii a k písaniu blogov a článkov je výhodou

Hradené sú: Náklady na medzinárodnú a miestnu dopravu, očkovanie a lieky, zdravotné poistenie, náklady v mieste pobytu (ubytovanie, strava, vreckové).

Ako sa prihlásiť: Pošli svoj životopis v akomkoľvek formáte v angličtine spolu s motivačným listom (max. 1 strana a tiež v angličtine) na dobrovolnik@clovekvohrozeni.sk do 30. júna 2020. Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces prebieha priebežne.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Vopred ďakujeme všetkým za záujem. Tešíme sa, že chcete pomáhať s nami.

________________________________________________

Organizácia Človek v ohrození sa už vyše 20 rokov venuje humanitárnej a rozvojovej pomoci na Slovensku a vo svete. Vďaka finančnej podpore SlovakAid v súčasnosti ponúkame možnosť zapojiť verejnosť do rozvojového dobrovoľníctva a vycestovať do Bosny a Hercegoviny za zmysluplnou prácou. So svojimi skúsenosťami môžeš prispieť k dobrej veci a pomôcť ľudom, ktorí to potrebujú.

Miesto realizácie: Sarajevo, Bosna a Hercegovina.

Začiatok: jeseň 2020. Vzhľadom na situáciu s pandémiou môže byť začiatok aj neskôr.

Dĺžka pôsobenia je 1 rok

Ide o projekt sociálnej inklúzie partnerskej organizácie People in Need Bosnia and Hercegovina. Zapojíš sa do podpory nového a intenzívneho programu Deinštitucionalizácie ľudí s mentálnym znevýhodnením. Projekt sa zameriava na  rozsiahlu podporu Ministerstva práce a sociálnej politiky, Ministerstva zdravotníctva a sociálnej ochrany a obcí, budovanie kapacít stredísk sociálnej práce a poskytovateľov komunitných služieb, podporu sebaobhajcovstva a spoločných akcií spolu s rodinami alebo opatrovníkmi a mládežou a na zamestnanie a odborný typ vzdelávania za účelom zvýšenia pracovných príležitostí na trhu prácu.

Tvoje úlohy budú:

 • Podpora projektového manažéra pri plánovaní a implementácií projektových aktivít
 • Podpora pri koordinovaní aktivít, spolupráce s inými neziskovými organizáciami
 • Organizovanie návštev, mítingov a podujatí
 • Asistencia pri písaní reportov
 • Podpora projektovej dokumentácie, príprava logistického plánu
 • Terénna práca
 • Spravovanie sociálných sietí (Facebook)

Prihlásiť sa môže každý, kto:

 • Je občanom/občiankou SR
 • Má minimálne 18 rokov
 • Ukončil vysokoškolské vzdelanie (minimálne prvého stupňa)
 • Sa zaujíma o témy dobrého spravovania a občianskej spoločnosti
 • Má skúsenosť s koordinovaním aktivít
 • Má znalosti projektového manažmentu a jeho implementácie
 • Je schopný pracovať samostatne, s ľuďmi a komunitami a prispôsobiť sa novému kontextu a kultúre
 • Rád komunikuje
 • Má veľmi dobrú znalosť angličtiny slovom aj písmom (znalosť miestneho jazyka je výhodou)
 • Má platný vodičský preukaz
 • Skúsenosť s dobrovoľníctvom a/alebo výmennými pobytmi v zahraničí (napr. Erasmus+) je výhodou

Hradené sú: Náklady na medzinárodnú a miestnu dopravu, očkovanie a lieky, zdravotné poistenie, náklady v mieste pobytu (ubytovanie, strava, vreckové).

Ako sa prihlásiť: Pošli svoj životopis v akomkoľvek formáte v angličtine spolu s motivačným listom (max. 1 strana a tiež v angličtine) na dobrovolnik@clovekvohrozeni.sk do 30. júna 2020. Záujemcom odporúčame prihlásiť sa čo najskôr, nakoľko výberový proces prebieha priebežne.

Pozn. Zaslaním vášho životopisu zároveň dávate súhlas so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov uvedených v životopise za účelom výberu kandidátov v súlade so zákonom 122/2013 Z.z.

Vopred ďakujeme všetkým za záujem. Tešíme sa, že chcete pomáhať s nami.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na dobrovolnik@clovekvohrozeni.sk