Človek v tísni: Assessment Centrum 2017

 • Kdekoľvek

Účastníci mají možnost hovořit s dlouholetými zkušenými členy našeho týmu o životě a práci v rozvojových nebo post-konfliktních zemích a poznat prostředí, do kterého mají zájem se začlenit.

Prostřednictvím Assessment centra vyhledáváme jak kvalifikované programové manažery, ekonomy, logistiky či specialisty tak především mladé začínající zájemce o problematiku humanitární pomoci a rozvojové spolupráce, naše budoucí stážisty či dobrovolníky.

V letošním Assessment centru, které bude probíhat v Praze 6. a 7. 10. 2017, bychom rádi podpořili zejména – ale nejenom – zájemce se zkušenostmi ve finančním managementu, účetnictví, či logistice; z České i Slovenské republiky.

Více informací o možnosti působení v rozvojové a humanitární sekci Člověka v tísni najdete na tomto odkazu: https://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/prace-na-misich

Případný nástup:2017/2018

Trvání pracovního úvazku: při práci na misích standardně 18 měsíců (případně kratší podle typu pozice a kontextu); v případě práce na centrále v Praze od jednoho roku až na dobu neurčitou

Místo působení: zahraniční mise společnosti Člověk v tísni/centrála v Praze

 

Hlavní zodpovědnosti našich pracovníků jsou například:

 • řízení programů či projektů v humanitární či rozvojové oblasti
 • dohled nad finančním managementem a účetnictvím mise / programů
 • zajišťování logistiky či bezpečnostního managementu mise
 • vedení týmů místních i zahraničních zaměstnanců
 • zjišťování potřeb na místě a možností financování projektů
 • psaní a příprava projektů
 • reprezentace mise / programu ve vztahu k médiím, širší veřejnosti, autoritám a partnerům

 

Ideální kandidát/ka:

 • má velkou vnitřní motivaci podílet se na humanitární pomoci či rozvojové spolupráci v prostředí neziskové organizace
 • má zkušenosti /předpoklady pro vedení lidí a projektů
 • mluví a píše plynule anglicky, (případně francouzsky, rusky či portugalsky)
 • je osobnostně vyvážená/ný a má zdravý vztah k riziku
 • je otevřená/ný kulturním rozdílům a nedělá jí/jemu problém upravit svůj styl komunikace při práci s lidmi z odlišných kulturních oblastí
 • výhodou je zkušenost s vedením projektů rozvojové/ humanitární pomoci, znalost jednotlivých zemí a regionů, případně relevantní odbornost

 

Člověk v tísni Vám nabízí:

 • zázemí velké, stabilní neziskové organizace s mezinárodní působností
 • velkou míru zodpovědnosti a samostatnosti, smysluplnou a užitečnou práci na projektech, které mají měřitelné výsledky
 • možnost se neustále učit novým věcem a rozvíjet se po osobní i profesní stránce
 • firemní kulturu založenou na otevřenosti a neformálních vztazích
 • možnost cestovat a poznávat cizí kultury
 • https://www.facebook.com/clovekvtisni

 

Časový harmonogram Assessment Centra:

 • Uzávěrka pro zaslání životopisu je 14. 9. 2017, CV a motivační dopis zasílejte prostřednictvím odpovědního formuláře (zelené tlačítko Apply) v následujícím odkazu: https://inhiro.com/job/id/12056. Jako předmět e-mailu uveďte prosím “AC 2017“.
 • Výběr účastníků bude probíhat formou online video pohovorů v termínu 15 – 24/9/2017.
 • Konání Assessment centra 6. a 7. 10. 2017 v Praze, místo bude upřesněno.