Dopravný podnik ponúka študentom brigádu

  • Kdekoľvek

Dopravný podnik Bratislava ponúka študentom možnosť privyrobiť si. Do svojich radov hľadá vodičov električiek.

Prihlásení študenti po absolvovaní kurzu budú môcť začať brigádovať už toto leto. Študent získa možnosť pracovnej príležitosti v rozsahu, ktorý si určí sám. Efektívna variabilita služieb ponúkne študentom zladiť svoje školské povinnosti s prácou vodiča. Hodinovú mzdu budú mať brigádnici rovnakú ako vodič na plný úväzok, ktorého priemerný mesačný plat je cca 1 102 eur.

„Snažíme sa ponúknuť možnosť tým mladým ľuďom, ktorí ešte nemajú svoje pracovné zaradenie alebo tým, ktorí ešte svoju pracovnú dráhu nezačali. Boli by sme radi, aby prišli do našich radov,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DPB Milan Urban a dodal: „Urobíme im kurz vodiča električky, čiže počas štúdia si môžu slušne privyrobiť. Samozrejme, ak ich táto práca osloví nielen kvôli doplnkovému príjmu, ale zapáči sa im táto profesia pre jej samotnú podstatu, či už kontakt s technikou, kontakt s ľuďmi, určitý rytmus a v neposlednom rade aj kolektív ľudí, ktorý Dopravný podnik Bratislava tvorí, budeme radi, keď ich táto práca osloví natoľko, že ostanú našimi kolegami natrvalo.“

Dopravný podnik Bratislava neskôr dokáže študentom ponúknuť aj ďalší spôsob rekvalifikácie na vyššie druhy dopravy – autobusovú alebo trolejbusovú, prípadne ďalšie pracovné možnosti.

Dopravný podnik Bratislava osloví viacero vysokých škôl napr. Slovenskú technickú univerzitu, Ekonomickú univerzitu, či Univerzitu Komenského, ďalej kontaktné miesta ako študentské agentúry sprostredkujúce brigády pre študentov, kde si hľadajú brigádu. Informácia bude taktiež vo všetkých vozidlách MHD a tiež na zastávkach MHD. Prihlásiť sa môže každý záujemca, ktorý splní požiadavky na výkon práce. Študenti môžu nastúpiť do kurzu už 1. mája 2016 plne v réžii Dopravného podniku Bratislava, kde okrem toho absolvujú aj zdravotnú prehliadku a psychotesty, že sú spôsobilí na túto prácu. Keďže sú s tým spojené aj isté náklady, študent sa zmluvou zaviaže k odpracovaniu určitého objemu práce.

Záujemca musí spĺňať tieto požiadavky:
• vek od 21 rokov
• vodičské oprávnenie skupiny skupiny B
• výpis z registra trestov

V priebehu procesu nástupu zabezpečíme:
• dopravno psychologické vyšetrenie
• vstupnú lekársku prehliadku

Svoje CV môžu študenti posielať na personálne oddelenie DPB, a.s., Olejkárska 1, 814 52 alebo na telefónnych číslach: 02/59502234, 02/59502121 alebo emailom na vodici@dpb.sk