EurActiv: Client Support Intern

 • Kdekoľvek

Začiatok: flexibilne, ideálne apríl 2017

Kompenzácia: mesačná finančná odmena – výška predmetom dohody

Zodpovedná osoba / supervízor: Pavel Nikodem – managing director

Doba trvania: minimálne 6 mesiacov s perspektívou full-time

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 4 kritériá na kandidátov do nášho programu

 • Slovensko: kandidát má trvalý pobyt na území SR* a aktívne ovláda slovenský jazyk,
 • Zahraničie: kandidát študuje, alebo v roku 2016 ukončil, denné štúdium univerzity ukončené akademickým titulom mimo SR (preferencia – nie podmienka! – je voči študentom, ktorých univerzita sa umiestnila v Šanghajskom rebríčku), alebo má vysokoškolský titul a momentálne býva v zahraničí.
 • LEAF: v súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.
 • Partner: kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

*alebo je v procese žiadania o trvalý pobyt

Požiadavky na kandidáta:

 • Vysokoškolské vzdelanie v niektorom z oborov: európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, politológia, európske štúdiá, ekonomické smery, mediálne štúdiá, marketing
 • Prehľad a záujem o verejné dianie a dianie v Európskej únii
 • Veľmi dobrá znalosť slovenčiny
 • Veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom)
 • Veľmi dobrá uživateľská znalosť software MS Office (podmienka: Word, Excel, PowerPoint; výhoda: Publisher), skúsenosti s grafikou výhodou
 • Znalosť sociálnych médií a internetu
 • Skills-set: schopnosť pracovať v dynamickom prostredí, plniť povinnosti v stanovených termínoch, pro-aktívny prístup, schopnosť tímovej aj samostatnej práce

Ciele projektu:

Vybraný kandidát bude plnohodnotnou súčasťou malého projektového a obchodno-marketingového tímu EurActiv.sk. Spolupracovník bude zodpovedať za prezentáciu výsledkov spolupráce portálu EurActiv.sk s partnermi (súkromnými spoločnosťami, verejnými inštitúciami a inými organizáciami).

 

Pracovnou náplňou spolupracovníka bude:

Hlavná zodpovednosť:

 • Podpora reportovania klientom, marketingová komunikácia a podpora organizácie podujatí

Úlohy:

 • Podpora pri riadení vzťahov s klientmi
 • Podpora pri realizácii mediálnych partnerstiev
 • Manažment reklamných kampaní
 • Príprava sprievodných a zaverečných správ pre klientov EurActiv.sk, vrátane prezentácie štatistík
 • Podpora pri realizácii podujatí
 • Iné marketingové, komunikačné a administratívne úlohy

Predpokladané výstupy / dopad projektu:

 • Kvalitnejší reporting výsledkov spolupráce pre partnerov portálu
 • Zvyšovanie klientskej spokojnosti a zvyšovanie lojality klientov

Výberový proces:

EurActiv.sk vyberie spomedzi kandidátov odporučených organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu. Február – marec 2017: osobný pohovor + prípadová štúdia: preklad z anglického jazyka a práca so slovenským textom

 Viac informácií nájdete TU!