Euractiv: Editor

 • Kdekoľvek

Zaradenie: Absolventské pozície

Začiatok: flexibilne, ideálne apríl 2017

Kompenzácia: mesačná finančná odmena – výška predmetom dohody

Zodpovedná osoba / supervízor: prim. Zuzana Gabrižová – šéfredaktorka, sec. Pavel Nikodem – managing director

Doba trvania: minimálne 9 mesiacov s perspektívou full-time

LEAF kritériá pre učastníkov

Príležitosť je súčasťou programu LEAF pre Slovákov žijúcich v zahraničí. 4 kritériá na kandidátov do nášho programu

 • Slovensko: kandidát má trvalý pobyt na území SR* a aktívne ovláda slovenský jazyk,
 • Zahraničie: kandidát študuje, alebo v roku 2016 ukončil, denné štúdium univerzity ukončené akademickým titulom mimo SR (preferencia – nie podmienka! – je voči študentom, ktorých univerzita sa umiestnila v Šanghajskom rebríčku), alebo má vysokoškolský titul a momentálne býva v zahraničí.
 • LEAF: v súvislosti s poslaním LEAF sa budeme snažiť príležitosti ponúknuť kandidátom, ktorí majú potenciál v sebe spájať charakternosť, excelentné študijné či pracovné výsledky, podnikavé líderstvo, ako i angažovanosť pri zlepšovaní svojho okolia nad rámec bežných očakávaní.
 • Partner: kandidát spĺňa konkrétne požiadavky uvedené v popise príležitosti, na ktorú sa hlási.

*alebo je v procese žiadania o trvalý pobyt

Požiadavky na kandidáta:

 • vysokoškolské vzdelanie v niektorom z odborov: európske štúdiá, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, politológia, verejná správa, európske štúdiá, ekonomické smery
 • prehľad a záujem o dianie v Európskej únii – štruktúra, spôsob fungovania a kompetencie, politické reálie
 • jazykové znalosti: veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť francúzštiny/nemčiny vítaná
 • dobrá znalosť slovenskej gramatiky a štylistiky, pozitívny vzťah k práci s textom
 • spoľahlivosť, samostatnosť, iniciatívnosť, schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami
 • kritické myslenie

Ciele projektu:

Vybraný kandidát bude plnohodnotnou súčasťou malého editorského tímu EurActiv.sk s možnosťou špecializácie pri pokrývaní a analyzovaní európskeho diania vo vybraných oblastiach (na priesečníku medzi individuálnymi záujmami kandidáta a potrebami redakcie).

 

Pracovnou náplňou editora bude:

 • pod vedením šéfredaktorky (senior editorov) tvorba a editovanie článkov o politikách EÚ prinášajúcich pridanú hodnotu oproti informáciám bežne dostupným v slovenských mainstreamových médiách
 • účasť na odborných a tlačových konferenciách, spracovávanie výstupov do čitateľsky pútavej podoby (interview, analýzy)
 • spolupráca pri príprave seminárov, konferencií a podobných podujatí (spolu)organizovaných portálom EurActiv.sk – event development, výber a pozývanie hostí
 • konštruktívne návrhy pre „audience engagement and development“ EurActiv.sk

 

Predpokladané výstupy / dopad projektu:

Kvalitný a mienkotvorný autorský obsah so slovenským presahom, tvorený v spolupráci s kolegami v Bruseli. Posilnenie pozície EurActiv.sk ako lídra v informovaní o európskych verejných politikách a európskej integrácii na Slovensku.

Výberový proces:

EurActiv.sk vyberie spomedzi kandidátov odporučených organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu. Február – marec 2017: osobný pohovor + prípadová štúdia: preklad z anglického jazyka a práca so slovenským textom

 

 

Viac informácií nájdete TU!