STÁŽ: EURACTIV.sk

STÁŽ: Euractiv.sk

Názov www stránky EURACTIV.sk

Stáž v editorskom tíme

S čím potrebujeme pomôcť?

 • preklady textov z angličtiny do slovenčiny a naopak
 • prepisy audio-nahrávok rozhovorov
 • editovanie agentúrneho spravodajstva
 • časom aj písanie autorských článkov
 • účasť na konferenciách
 • pomoc pri príprave podujatí (spolu)organizovaných portálom EURACTIV.sk

Pre koho je stáž určená

študent odboru: medzinárodné vzťahy, žurnalistika, politológia, verejná správa, európske štúdiá, ekonomické smery

Nutné predpoklady:

 • záujem o dianie v Európskej únii
 • prehľad o základoch fungovania EÚ, jej rozhodovacích procesov a inštitúcií
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť francúzštiny/nemčiny vítaná
 • pozitívny vzťah k práci s textom
 • schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami

Informácie pre uchádzača

Táto stáž je platená.

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 1. 2018

Dĺžka stáže: dohodou (preferujeme skôr dlhodobú stáž)

Začiatok stáže: ASAP

Svoje životopisy spolu s krátkym motivačným listom v anglickom jazyku posielajte na adresu bako@euractiv.sk

Kontaktovaní budú len kandidáti spĺňajúci požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na bako@euractiv.sk