Editor/Editorka pre ekonomické témy/témy udržateľnosti

Editor/Editorka pre ekonomické témy/témy udržateľnosti

Názov www stránky EURACTIV Slovensko

Zaujíma ťa európska politika? Záleží ti na kvalitnej verejnej diskusie o verejných politikách? Rád/Rada píšeš? Chceš sa špecializovať? Príď pracovať pre najrešpektovanejší portál o Európskej únii a písať o témach udržateľného rozvoja v rôznych sektorálnych politikách – regionálny rozvoj, priemysel, energetika, poľnohospodárstvo a pod.

Ukončenie výberového konania: august/september 2020
(Prihlášky posielajte do 23. augusta 2020).

Nástup: september – október 2020

Odmena: Min. 1200 EUR brutto (vyššia odmena v závislosti od skúseností a priebežné odmeny odpovedajúce výkonu)

Forma: Práca na plný alebo čiastočný úväzok, flexibilný pracovný čas, možnosť čiastočnej práce z domu.

Prečo EURACTIV Slovensko?

 • Práca v skvelej atmosfére malého kolektívu
 • Možnosť rozvíjať sa v písanom a ústnom prejave a špecializovať sa na EÚ a prierezovo na témy udržateľnosti
 • Flexibilný pracovný čas po dohode
 • Možnosť vývoja platu a vytvárania vlastných príležitostí na sebarealizáciu
 • Práca na textoch a podujatiach, ktoré budú ostro sledované dôležitými aktérmi
 • Možnosť budovať, resp. posilniť vlastnú reputáciu analytika

Náplň práce

 • Písanie a editovanie textov zameraných na vývoj európskej a slovenskej politiky v témach udržateľnosti
 • Analýza európskej a slovenskej politiky v týchto oblastiach
 • Obsahová príprava a moderovanie podujatí v týchto oblastiach

Požadované znalosti

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (prioritne z humanitných odborov)
 • Dobrý prehľad o fungovaní inštitúcií Európskej únie
 • Základný prehľad o verejných politikách aspoň v niektorej z oblastí: životné prostredie, energetika, poľnohospodárstvo, regionálny rozvoj, ekonomika

Požadované zručnosti

 • Analytické myslenie a schopnosť dlhodobo plánovať
 • Kreativita a flexibilita
 • Skúsenosť s písaním spravodajských a/alebo analytických textov, priama skúsenosť z práce v médiách alebo v oblasti komunikácie výhodou
 • Schopnosť spracovať zložitú tému čitateľsky atraktívnym spôsobom a písať rôzne typy textov
 • Prechádzajúce publikácie textov na tému politík EÚ alebo národných politík výhodou
 • Dobré verejné vystupovanie, skúsenosti s moderovaním výhodou
 • Schopnosť pracovať samostatne, ale v prípade potreby aj v tíme

Požadované jazykové zručnosti

 • Schopnosť písať a rozprávať bezchybnou slovenčinou
 • Ovládanie anglického jazyka v písanej aj ústnej forme na úrovni B2-C1, ďalšie jazyky výhodou

V prípade záujmu pošlite na adresu bajla@euractiv.sk do 23. augusta 2020:

 1. CV v slovenčine (max. 1 A4)
 2. motivačný list reflektujúci Vašu motiváciu a schopnosti/zručnosti požadované pre danú pozíciu v angličtine
 3. ukážkový text, publikáciu/publikácie.

Prípadné doplňujúce informácie adresujte na gabrizova@euractiv.sk.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na bajla@euractiv.sk