Stáž v redakcii EURACTIV Slovensko

EURACTIV Slovensko

Redakcia portálu EURACTIV Slovensko hľadá posilu na pozíciu stážistu/stážistky. Stáž je platená (5 eur/h, max. 20 hodín týždenne)

Predpokladané ukončenie výberového konania: koniec januára 2022. (Prihlášky posielajte priebežne, najneskôr však do 10. januára 2022).

Začiatok stáže: február 2022 (prípadne podľa dohody)

Prednosť dostanú záujemcovia/záujemkyne o dlhodobú stáž v trvaní minimálne 6 mesiacov (presné trvanie vecou dohody).

Miesto: Stáž prebieha zatiaľ online (kým sa nezmení epidemická situácia). Následne za fyzickej prítomnosti v redakcii v Bratislave (Maróthyho 6).

Náplň práce:

 • Pomoc editorom s prekladmi z anglického jazyka (a naopak), rešeršami a prepismi. Časom priestor na tvorbu vlastných textov.
 • Práca s MS Office a WordPress.
 • Ad-hoc pomoc pri ďalších úlohách.

Výhody:

 • Zaujímavá práca v odbore, v príjemnom tíme, flexibilný pracovný čas.
 • Možnosť získať kontakty a široký prehľad v EÚ témach.
 • Potenciál stať sa súčasťou redakčného tímu aj do budúcnosti.

Požiadavky:

 • Študent/Študentka VŠ v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, prekladateľstvo, prípadne v iných, príbuzných odboroch.
 • Výborné ovládanie slovenskej gramatiky a štylistiky, a anglického jazyka.
 • Záujem o politiky EÚ a všeobecný prehľad.
 • Precíznosť a dôslednosť.
 • Prednosť dostane záujemca/záujemkyňa, ktorý/á ovláda prácu s textom (gramatika a štylistika v slovenskom jazyku) a má záujem v nej aj do budúcna pokračovať.

V prípade záujmu:

Pošlite, prosím, CV v slovenskom jazyku, stručný (pol A4) motivačný list v anglickom jazykupríklad autorského slovenského textu (ak bol publikovaný aj s označením, kde vyšiel) na adresu bajla@euractiv.sk.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na bajla@euractiv.sk