STÁŽ: EURACTIV Slovensko

Názov www stránky EURACTIV Slovensko

STÁŽ V EDITORSKOM TÍME EURACTIV SLOVENSKO

S čím potrebujeme pomôcť?

 • editovanie agentúrneho spravodajstva
 • preklady textov z angličtiny do slovenčiny a naopak
 • prepisy audio-nahrávok rozhovorov
 • časom aj písanie autorských článkov
 • účasť na konferenciách
 • pomoc pri príprave podujatí (spolu)organizovaných portálom
 • EURACTIV Slovensko

Pre koho je stáž určená

Študent/tka odboru: medzinárodné vzťahy, žurnalistika, politológia, verejná správa, európske štúdiá, ekonomické smery

Nutné predpoklady: 

 • záujem o dianie v Európskej únii
 • prehľad o základoch fungovania EÚ, jej rozhodovacích procesov a inštitúcií
 • veľmi dobrá znalosť angličtiny (slovom aj písmom), znalosť francúzštiny/nemčiny vítaná
 • pozitívny vzťah k práci s textom
 • schopnosť pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami

Informácie pre uchádzača

Táto stáž je platená (4,5 eur/hodina)

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 31. 8. 2018

Svoje životopisy spolu s krátkym motivačným listom v anglickom jazyku a prípadnými publikačnými výstupmi* posielajte na adresu bako@euractiv.sk s predmetom „EDITORSKÁ STÁŽ“.

Kontaktovaní budú len kandidáti spĺňajúci požiadavky. Ďakujeme za pochopenie.

*Publikačné výstupy: články, blogy, komentáre

Reagujte na túto ponuku, napíšte na bako@euractiv.sk