Stáž v redakcii EURACTIV Slovensko

Názov www stránky EURACTIV Slovensko

Redakcia portálu EURACTIV Slovensko hľadá posilu na pozíciu stážistu/stážistky. Stáž je platená (5 eur/h, max. 20 hodín týždenne)

Predpokladané ukončenie výberového konania: koniec mája 2021. (Prihlášky posielajte priebežne, najneskôr však do 21. mája 2021).

Začiatok stáže: jún 2021 (prípadne podľa dohody)

Miesto: Stáž prebieha zatiaľ online (kým sa nezmení epidemická situácia). Následne za fyzickej prítomnosti v redakcii v Bratislave (Maróthyho 6).

Prednosť dostanú záujemcovia/záujemkyne o dlhodobú stáž v trvaní minimálne 6 mesiacov (presné trvanie vecou dohody).

Náplň práce:

  • Pomoc editorom s prekladmi z anglického jazyka (a naopak), rešeršami a prepismi. Časom priestor na tvorbu vlastných textov.
  • Práca s CMS, WordPress, Joomla.
  • Ad-hoc pomoc pri ďalších úlohách.

Výhody:

  • Zaujímavá práca v odbore, v príjemnom tíme, flexibilný pracovný čas.
  • Možnosť získať kontakty a široký prehľad v EÚ témach.
  • Potenciál stať sa súčasťou redakčného tímu aj do budúcnosti.

Požiadavky:

  • Študent/Študentka VŠ v odboroch politológia, medzinárodné vzťahy, žurnalistika, prípadne iných, príbuzných odborov.
  • Výborné ovládanie slovenskej štylistiky a anglického jazyka.
  • Záujem o politiky EÚ.
  • Precíznosť, dôslednosť a flexibilita.

V prípade záujmu:

Pošlite, prosím, CV v slovenskom jazyku a stručný (pol A4) motivačný list v anglickom jazyku na adresu bajla@euractiv.sk.

Výhodou bude priloženie ukážky autorského slovenského textu.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na bajla@euractiv.sk