Stáž v Generálnom sekretariáte Rady

  • Brusel

Názov www stránky Generálny sekretariát Rady

Generálny sekretariát Rady (GSR) ponúka približne 100 platených stáží ročne pre štátnych príslušníkov EÚ, ktorí do lehoty na zaslanie prihlášok ukončili aspoň prvú časť univerzitného štúdia a majú diplom alebo ekvivalentný doklad o dosiahnutom vzdelaní.

Stáže prebiehajú v dvoch päťmesačných cykloch:

od 1. februára do 30. júna (prvý cyklus)
od 1. septembra do 31. januára (druhý cyklus)
V Rade existujú aj ďalšie typy stáží; môžete si vybrať tú, ktorá vás zaujíma:

Prihláška
Prihlášky sa môžu podávať v obmedzenom časovom období, viac informácií nájdete v rámčeku „Kedy sa môžete prihlásiť? v hornej časti tejto stránky. Prihlášku si musíte podať prostredníctvom online systému. Pri vypĺňaní online prihlášky nie je potrebné zaslať sprievodné dokumenty. Budete ich musieť poskytnúť až v ďalšej fáze, ak vám bude ponúknutá stáž.

Rada dostáva veľký počet prihlášok. Neodkladajte preto podávanie prihlášky na posledný deň, pretože by mohlo dôjsť k preťaženiu systému.

Formulár prihlášky je dostupný v angličtine a vo francúzštine. Ak sa chcete prihlásiť na stáž, musíte dôkladne ovládať jeden z týchto dvoch jazykov.

Adresa vo vašom profile
Nezabudnite si v prípade zmeny adresy aktualizovať profil. Táto adresa sa použije aj pri zasielaní ponuky stáže a na účely administratívneho spracovania vášho spisu, pričom sa bude považovať za miesto vášho náboru.

Emaily od oddelenia pre stáže („Traineeships Office“ alebo „Traineeship“) často končia v priečinku s nevyžiadanou poštou (spam), pravidelne ho preto kontrolujte, či neobsahuje správy od odosielateľa „Traineeship“.

Výberové konanie
Osoby, ktoré boli vybrané na prvý cyklus, budú oslovené najneskôr v decembri, osoby vybrané na druhý cyklus najneskôr v júni.

Úspešní uchádzači a uchádzačky
Ak uspejete, dostanete emailom ponuku, v ktorej bude uvedený cyklus vašej stáže a oddelenie, na ktorom budete pracovať. Vyzveme vás, aby ste údaje v prihláške podložili zaslaním určitých sprievodných dokumentov emailom.

Na stáž budete môcť nastúpiť len v prípade, že predložíte kompletnú dokumentáciu. Budete musieť predložiť doklady o všetkých informáciách uvedených vo svojej prihláške (vzdelanie, pracovné skúsenosti, jazykové znalosti). Prihláška by preto mala obsahovať len informácie, ktoré môžete doložiť sprievodnými dokumentmi.

Po overení sprievodných dokumentov vám oddelenie pre stáže zašle na podpis dohodu o vykonávaní stáže.

Neúspešní uchádzači a uchádzačky
GSR dostane každý rok mnoho prihlášok na platené stáže. K dispozícii je však len 100 miest.

Neúspešní uchádzači a uchádzačky dostanú informácie emailom do konca decembra (v prípade stáže začínajúcej vo februári) a do konca júna (v prípade stáže začínajúcej v septembri).

Ak máte záujem o ďalšiu stáž na GSR a naďalej spĺňate podmienky účasti, môžete sa opäť prihlásiť na nasledujúci cyklus.

Aké doklady budete potrebovať, ak uspejete?

  • čitateľnú kópiu vášho cestovného pasu alebo preukazu totožnosti
  • kópiu vašich diplomov alebo úradných osvedčení
  • prípadne doklad o vašich pracovných skúsenostiach
  • doklad alebo podložené vyhlásenie o vašej znalosti jazykov uvedených na formulári prihlášky

Prihláste sa
Prihlášky sa môžu podávať od 30. augusta 2021 12.00 hod. bruselského času do 28. septembra 2021 12.00 hod. bruselského času.

POSTUP K PRIHLÁŠKAM

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit webgate.ec.europa.eu.