Výberové konanie na pozíciu Programového manažéra Spoločného technického sekretariátu programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020

  • Kdekoľvek

Názov www stránky Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI Cross-border Cooperation Programme 2014-2020

Dovoľujeme si vás informovať, že Spoločný technický sekretariát programu ENI HUSKROUA CBC 2014 – 2020  v súčasnosti hľadá Programového manažéra.

Jedným z kritérií obsadzovanej pozície je plynulá znalosť rumunského jazyka a vedomosť o špecifikách programového územia.

Viac informácií o pozícii nájdete na:

https://huskroua-cbc.eu/news/programme-news/vacancy-announcement-for-programme-manager-position-in-jts

Termín na predkladanie žiadostí je do 28.2.2018