IEP: Environmental analyst

 • Kdekoľvek
Novo vznikajúci Inštitút environmentálnej politiky hľadá analytikov politík životného prostredia. Náplň práce:

 • tvorba analýz a odporúčaní v environmentálnych politikách
  • hodnotenie efektívnosti pripravovaných a už prijatých opatrení a revízia výdavkov
  • analýza a návrh nových politík (publikovanie IEP analýz a komentárov)
  • kvantifikácia vplyvov navrhnutých opatrení
 • tvorba strategických materiálov (Nízko-uhlíková stratégia, Environmentálna stratégia, …)
 • spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, EK, ..)

Requirements

 • logické a analytické myslenie, základy ekonómie (ekonometrie)
 • zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne
 • absolvent ekonomického/matematického, prípadne špecializovaného (Environmental/Ecological Economics) zamerania

Benefits

 • vplyv na politiky a možnosť ovplvniť kvalitu životného prostredia na Slovensku
 • neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu na elitnej letnej škole v zahraničí

Inštitút environmentálne politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Naším poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňujeme sa aj na tvorbe politík ministerstva. IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP so skúsenosťami zo životného prostredia a energetiky a jeho ambíciou je preniesť získané know-how a vybudovať moderný analytický tím.

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na martin.halus@mfsr.sk