IFP – Daňový analytik / analytička

 • Kdekoľvek

Názov pozície: daňový analytik / analytička
Forma: trvalý pracovný pomer
Dátum nástupu: máj 2016
Odmena: nadpriemerné ohodnotenie v štátnej správe
Náplň práce:

 • analýza daní v oblasti
  • prognóza daní
  • hodnotenie vývoja daní
  • kvantifikácia legislatívnych zmien
  • analýzy distribučných vplyvov
 • analytická práca na odhaľovaní daňových medzier
 • analýza daňových priznaní

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete emailu.

Viac informácií o našej práci možno nájsť v IFP letáku a našich publikáciách. Pre novinky, rôzne ekonomické zaujímavosti a pracovné ponuky nás sleduj na facebooku.

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory, projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze zastreší novovznikajúci útvar. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje štrukturálnym politikám (školstvu, trhu práce, zdravotníctvu a hospodárstvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a pripravuje ich krátkodobú a dlhodobú projekciu.

IFP momentálne hľadá zamestnancov aj na tieto pozície:

Adresa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Inštitút finančnej politiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát
Tel : +421-2-5958 2512
Fax: +421-2-5958 2598
Web: http://www.finance.gov.sk/ifp
Facebook: www.facebook.com/ifp.mfsr