IFP – Letná stáž

  • Kdekoľvek

Názov pozície: Letný stážista / stážistka

Forma: trvanie stáže približne od júla do augusta

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: bez finančnej kompenzácie

Náplň práce: Letný stážista bude pod dohľadom seniora samostatne pracovať na zvolenom projekte.

Príklady projektov z minulosti:

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete. Informácie o IFP nájdete v letáku a našich publikáciách. Pre novinky, rôzne ekonomické zaujímavosti a pracovné ponuky nás sleduj na facebooku.

Kto sme a čo robíme

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií.

Zastrešuje projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze pri rozhodnutiach v oblasti prevádzky, investícií, politík a regulácií.

Adresa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Inštitút finančnej politiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát
Tel: +421-2-5958 2512
Fax: +421-2-5958 2598

IFP podporuje rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.