Inštitút environmentálnej politiky: analytik hodnoty za peniaze

  • Kdekoľvek

Názov pozície: analytik / analytička hodnoty za peniaze

Forma: trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: nadpriemerné ohodnotenie v štátnej správe

Požiadavky: vysokoškolské ekonomické, matematické, prípadne špecializované (Environmental/Econological Economics) vzdelanie, plynulá angličtina

Náplň práce:

  •  Príprava revízie výdavkov Ministerstva životného prostredia
  •  analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzky, výdavkových programov a regulácie
  •  cost-benefit analýzy
  •  výsledkové analýzy (hodnotenie prijatých opatrení)
  •  hľadanie neefektivity verejných zdrojov,
  •  návrhy na zlepšenia v návrhoch rozpočtov spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK)
  •  neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu na elitnej letnej škole

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na martin.halus@enviro.gov.sk s názvom pozície v predmete.

Revízia výdavkov na životné prostredie zanalyzuje efektívnosť vynakladaných prostriedkov podobne ako to UHP spolu s IFP spravil pri zdravotníctve, doprave a informatizácií. Pri projekte budeme spolupracovať s IFP, UHP, MH SR a domácimi a zahraničnými expertami (OECD, MMF).

Inštitút environmentálne politiky (IEP) je analytickým útvarom Ministerstva životného prostredia SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé analýzy a prognózy v oblasti životného prostredia pre slovenskú vládu a verejnosť. IEP vedie bývalý dlhoročný analytik IFP so skúsenosťami so životného prostredia a energetiky a jeho ambíciou je preniesť získané know-how a vybudovať moderný analytický tím.

Kontaktné informácie: martin.halus@enviro.gov.sk, Ministerstvo životného prostredia SR, Inštitút environmentálnej politiky, Nám. Ľudovíta štúra 1 812 35 Bratislava Slovenská republika

 

Ďalšie informácie nájdete TU!