Inštitút finančnej politiky: asistent riaditeľa

  • Kdekoľvek

IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Názov pozície: Asistent / asistentka riaditeľa IFP

Forma: stáž (20 hodín týždenne)

Dátum nástupu: jún 2017

Odmena: 4 € / hod.

Náplň práce:

  • Podporná činnosť na sekretariáte riaditeľa IFP
  • administratívna podpora (pošta, dochádzka,…)
  • organizácia stretnutí, či iných akcií IFP
  • komunikácia so zahraničnými partnermi v angličtine
  • ad hoc analytická práca na vybraných výskumných úlohách Požadujeme
  • angličtina (minimálne B2)
  • MS Office (najmä Excel a štatistické spracovanie údajov)
  • zodpovednosť a precíznosť

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV prostredníctvom online formulára.

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Jeho poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje štrukturálnym politikám (školstvu, trhu práce, zdravotníctvu a hospodárstvu) z pohľadu verejných financií. Analyzuje efektívnosť verejných výdavkov a pripravuje ich krátkodobú a dlhodobú projekciu.

Viac informácií nájdete TU!