STÁŽ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Názov www stránky Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI: Junior výskumníčka/ík v oblasti sociálnej inklúzie

NÁSTUP/ STARTING DATE: 15.máj – 15.jún 2019 (podľa dohody aj skôr/neskôr)

TRVANIE/ DURATION: 4-6 týždňov (podľa dohody)

MIESTO VÝKONU/ LOCATION: Bratislava

PRIAMY NADRIADENÝ/ SUPERVISOR: Lucia Kováčová, výskumníčka v oblasti sociálnej inklúzie

STRÁNKA/ WEBSITE: http://www.governance.sk/

Čo hľadáme / Our requirements

Hľadáme stážistku/tu, ktorú by sme zapojili do výskumu politík sociálnej inklúzie. Konkrétna téma, ktorou sa stážistka/ta bude zaoberať sa bude týkať buď opatrení druhošancového vzdelávania, alebo predškolského vzdelávania marginalizovaných skupín (podľa potreby a osobných preferencií stážistky/tu). Konkrétna téma a plán stáže budú upresnené neskôr.

Požadujeme:

  • Štúdium verejnej politiky, politológie, sociológie, ekonómie alebo iných príbuzných odborov na magisterskej alebo bakalárskej úrovni
  • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom (min. B2)
  • Záujem o analýzu verejných politík v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
  • Záujem o tému sociálnej inklúzie, osobitne postavenia znevýhodnených skupín vo vzdelávaní a na trhu práce
  • Pokročilé znalosti v používaní MS Office
  • Ochota pracovať v tíme, ale aj samostatne
  • Pracovné skúsenosti sú vítané, ale nie nutné

Inštitút SGI bude vyberať z kandidátiek/tov odporúčaných organizáciou LEAF na základe CV a motivačného listu v anglickom jazyku. Ukážky písomných vedeckých výstupov v slovenskom alebo anglickom jazyku budú vítané (napríklad seminárna práca, policy brief, op-ed).

Čo ponúkame / Our offer

Inštitút SGI je výskumná mimovládna organizácia, ktorej cieľom je hľadať riešenia pre skvalitnenie procesu tvorby verejných politík a zabezpečenie kvalitných, prístupných, transparentných a efektívnych verejných služieb pre občanov Slovenska.  Medzi hlavné oblasti pôsobenia Inštitútu SGI patria témy zamestnanosti, vzdelávania, sociálnej inklúzie, samosprávy a kvality štátu. Prierezovou témou je protikorupčná politika. Analýzy a návrhy predkladá Inštitút SGI nielen odborníkom/čkam a pracovníkom/čkam štátnej správy a samospráv, ale prostredníctvom médií aj širšej verejnosti.

Inštitút SGI preto ponúka rozvoj zručností v oblasti analýzy a výskumu v oblasti sociálnej inklúzii, a to prostredníctvom supervízorovanej stáže  v konkrétnom projekte v oblasti sociálnej inklúzie (politiky vzdelávania a/alebo zamestnanosti). V rámci nej bude stážistka/ta zapojená najmä do desk research (v prípade predošlých skúseností s výskumnými metódami aj terénneho výskumu) a písania analytických výstupov a iných podkladových materiálov. Obsah stáže je navrhovaný tak, aby stážistka/ta získala širšie spektrum vedomostí a zručností v oblasti policy analýzy, písania policy výstupov, zberu dát, komunikácie smerom navonok, práce v tíme, organizačných aktivít a pod. Stážistka/ta bude zároveň zapojená do bežného chodu think tanku a bude sa zúčastňovať interných školení a porád. V rámci stáže sa bude stážistka/ta môcť zúčastňovať tematicky relevantných konferencií a workshopov.

Okrem analytických zručností, stážistka/ta získa aj obsahové vedomosti o konkrétnej téme napríklad predškolskom vzdelávaní, druhošancovom vzdelávaní, integrácii marginalizovaných na trhu práce (téma bude záležať podľa aktuálneho projektu, do ktorého bude stážistka/ta zapojená).

Kompenzácia: neplatená stáž s možnosťou finančného príspevku od organizácie LEAF. Viac informácií na tomto odkaze.

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit spap.leaf.sk.