Inštitút vzdelávacej politiky: Junior analytik vzdelávacej politiky

  • Kdekoľvek

Sme mladý kolektív s kreatívnou pracovnou atmosférou a príjemnou neformálnou kultúrou. Ponúkame Vám zaujímavú analytickú prácu s pridanou hodnotou, ktorou môžete prispieť k zlepšeniu slovenského školstva ale aj k vlastnému osobnostnému a profesionálnemu rastu (ponúkame možnosť zúčastniť sa zahraničných kurzov, stáží a školení). Mzdové ohodnotenie na IVP je motivujúce a odráža schopnosti zamestnanca.

Koho hľadáme

Hľadáme samostatných a precíznych tímových hráčov a hráčky, pre ktorých je výzvou nachádzať riešenia komplexných problémov. Okrem toho však očakávame, že budú mať tiež určité odborné zručnosti.

Odborné požiadavky

  • VŠ vzdelanie (najmä v oblasti sociálnych a humanitných vied)
  • Skúsenosť s výskumom alebo analytickou činnosťou
  • Schopnosť identifikovať problémy, interpretovať údaje a formulovať odporúčania
  • Základná znalosť metodológie sociálnych vied a štatistiky
  • Aktívna znalosť anglického jazyka slovom aj písmom
  • Pokročilá znalosť MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
  • Analytické myslenie, dobrý písomný prejav, komunikatívnosť
  • Znalosť slovenského vzdelávacieho systému a politiky, či zahraničných systémov je výhodou

Kontakt

Ak Vás naša ponuka zaujala pošlite nám svoje CV na mail:  hr.ivp@minedu.sk (predmet Junior analytik vzdelávacej politiky). Privítame, ak nám spolu s CV pošlete aj krátku ukážku písomného prejavu (napr. diplomová práca, štúdia, článok, blog, atď.) a ďalšie kontaktné informácie.

O Inštitúte vzdelávacej politiky

Inštitút vzdelávacej politiky (IVP) je analytická jednotka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Poslaním IVP je poskytovať analýzy, prognózy a podieľať sa na príprave vzdelávacej politiky. Sme presvedčení, že najlepšie systémové zmeny sa začínajú analýzou založenou na dátach, ako aj na domácich a zahraničných skúsenostiach.

Web: http://www.minedu.sk/institut-vzdelavacej-politiky/  Facebook: https://www.facebook.com/ivp.msvvs