IOM Slovakia: Stáž

Názov www stránky IOM Slovakia

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá študentov denného a diaľkového štúdia s ekonomickým zameraním, s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka, ktorí sú zodpovední, komunikatívni a zaujímajú sa o finančný manažment a o manažment ľudských zdrojov, na stáž v rozmedzí troch až deviatich mesiacov na oddelení finančných a ľudských zdrojov v Úrade IOM v Bratislave.

IOM je popredná medzinárodná, medzivládna organizácia v oblasti migrácie. Na Slovensku IOM pôsobí od roku 1996, kde realizuje rôzne projekty a aktivity v oblasti integrácie migrantov, asistovaných dobrovoľných návratov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, presídľovania utečencov a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

Úlohou oddelenia finančných a ľudských zdrojov je zabezpečiť:

  • spracovanie účtovníctva v súlade s IPSAS a internými smernicami v SAP,
  • spracovanie daňového priznania DPH, manažment cash flow,
  • analýza finačného čerpania projektov, projektizácia všeobecných výdavkov na projekty, finačné plánovanie,
  • poskytovanie podkladov k žiadostiam o platby pre projekty financované z EÚ,
  • prijímanie nových pracovníkov, príprava pracovných zmlúv podľa interných smerníc, spracovanie dochádzky a čerpania dovoleniek,
  • príprava potvrdení, predlžovanie kontraktov a separovanie pracovníkov,
  • implementáciu a dodržiavanie interných smerníc pre IT a bezpečnosť.

Úspešní uchádzači o stáž budú pracovať priamo s Resource Management Officerom (člen senior tímu v Bratislave) a budú môcť bližšie nahliadnuť do komplexnosti finančného manažmentu v medzinárodnej medzivládnej inštitúcii.

Stáž zahŕňa aj zaučenie a prácu v SAP.

Podmienky stáže:

  • 20-hodinový pracovný týždeň (možnosť rozvrhnúť si pracovné dni podľa dohody);
  • pracovné voľno v rozsahu 2,5 dňa za každý mesiac stáže;
  • stáž nie je honorovaná hodinovou sadzbou, stážista dostane príspevok v hodnote 187 – 279 eur mesačne (v závislosti od vzdelania stážistu).

Ak spĺňate vyššie uvedené kritériá a máte záujem o stáž v IOM Bratislava, pošlite svoj životopis a motivačný list v anglickom jazyku do 20. februára 2019 Martinovi Mikolášovi e-mailom na adresu: mmikolas@iom.int. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Predpokladaný začiatok stáže je v prvej polovici marca 2019.

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na mmikolas@iom.int