IUVENTA: odborný zamestnanec

  • Kdekoľvek

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok

Náplň práce

  • Príprava a realizácia projektov v oblasti odbornej činnosti
  • Organizovanie a logisticko-materiálne zabezpečenie aktivít a podujatí vyplývajúcich z odbornej činnosti
  • Koordinácia aktivít vo vzťahu k rozvoju a implementácii politiky mládeže (plánovanie a realizácia úloh smerujúcich k napĺňaniu politiky mládeže, komunikácia s partnermi a ďalšími subjektmi aktívnymi v oblasti politiky mládeže, odborná a analytická činnosť vychádzajúca z tém a strategických dokumentov politiky mládeže)

Termín nástupu: december 2016 alebo dohodou

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Jazykové: Anglický jazyk – aktívne – slovom aj písmom

Počítačové: Microsoft Windows – pokročilý používateľ, Microsoft Outlook – pokročilý používateľ, Microsoft Word – pokročilý používateľ, Microsoft Excel – pokročilý používateľ

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

  • Kultivovaný písomný a ústny prejav,
  • Komunikácia s externým prostredím (prezentovanie)
  • Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce
  • Flexibilita
  • Všeobecný prehľad o mládežníckej politike

Informácie o výberovom konaní

Životopis vo formáte Europass s motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom na adresu: helena.kovacova@iuventa.sk do 30.11.2016. Vybraní kandidáti budú pozvaní na výberové stretnutie.

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas: V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov.