IUVENTA: projektový manažér databázového systému EURODESK

  • Kdekoľvek

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Miesto výkonu práce: Bratislava

Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok

Náplň práce: Zabezpečovanie koncepčných prác súvisiacich s realizáciou databázového systému EURODESK v rámci programu EÚ Erasmus+ v SR

Termín nástupu: asap

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: Vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Jazykové: Anglický jazyk – aktívne

Počítačové: Microsoft Windows – pokročilý používateľ, Microsoft Outlook – pokročilý používateľ, Microsoft Word – pokročilý používateľ, Microsoft Excel – pokročilý používateľ

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

– Kultivovaný písomný a ústny prejav,

– Komunikácia s externým prostredím (konzultovanie, prezentovanie)

– Znalosť práce so sociálnymi sieťami a webovými informačnými kanálmi

– Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce

– Flexibilita

– Ochota cestovať

Informácie o výberovom konaní

Životopis vo formáte Europass s motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom na adresu: helena.kovacova@iuventa.sk do 25.01.2017. Vybraní kandidáti budú pozvaní na osobné stretnutie.

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas:

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov.