IUVENTA: projektový manažér programu Erasmus+

  • Kdekoľvek

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Druh pracovného pomeru: Plný pracovný úväzok

Náplň práce

  • Plní úlohy vyplývajúce z náplne činnosti Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ v súlade s medzinárodnými dokumentmi schválenými Európskou komisiou.
  • Zodpovedá za administrovanie jednotlivých akcií programu Erasmus+ v plnom rozsahu určenom medzinárodnými dohodami a zmluvami o účasti SR v komunitárnom programe EÚ Erasmus+ (ďalej len „Program“). Samostatne zabezpečuje systém realizácie príslušnej akcie Programu v SR. Zodpovedá za nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR, pre ktoré je Program určený.
  • Spolupracuje pri udržiavaní a rozvíjaní vzťahov s Národnými agentúrami v ostatných členských krajinách Programu v zmysle zásad Programu.
  • Zabezpečuje informovanosť subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí v SR o možnostiach zapojenia sa do akcií Programu.

Termín nástupu: december 2016 alebo dohodou

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie: Vysokoškolské I. stupňa, Vysokoškolské II. stupňa

Znalosti

Jazykové: Anglický jazyk – aktívne – slovom aj písmom

Počítačové: Microsoft Windows – pokročilý používateľ, Microsoft Outlook – pokročilý používateľ, Microsoft Word – pokročilý používateľ, Microsoft Excel – pokročilý používateľ

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

  • Kultivovaný písomný a ústny prejav,
  • Komunikácia s externým prostredím (konzultovanie, prezentovanie)
  • Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce
  • Flexibilita – Ochota cestovať
  • Všeobecný prehľad o mládežníckej politike

Informácie o výberovom konaní

Životopis vo formáte Europass s motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom na adresu: helena.kovacova@iuventa.sk do 30.11.2016. Vybraní kandidáti budú pozvaní na výberové stretnutie.

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas: V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov.