IUVENTA: projektový manažér

  • Kdekoľvek

Charakteristika zamestnávateľa

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je priamo riadená príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Oblasťou jej činnosti je práca s mládežou mimo školy a rodiny a mládežnícka politika na Slovensku aj mimo neho. Základné témy aktivít IUVENTY sú účasť mládeže na živote spoločnosti, rozvoj mládežníckeho dobrovoľníctva, výchova k ľudským právam, neformálne vzdelávanie a zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí.

Druh pracovného pomeru

Plný pracovný úväzok

Náplň práce

Koordinácia projektových aktivít zameraných na rozvoj a implementáciu štátnej politiky voči mládeži, ako aj na zavádzanie nových trendov a zvyšovanie kvality práce s mládežou (príprava, realizácia a vyhodnotenie projektov, administrácia, logistickomateriálne zabezpečenie vzdelávacích a informačných aktivít pre rôzne cieľové skupiny, zameraných na špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou).

Odborná a analytická činnosť v sledovaných oblastiach mládežníckej politiky, špeciálne v oblasti globálneho vzdelávania a Human Rights Education, rozvoja kritického myslenia (príprava správ, analýz, návrhov opatrení a aktivít, prezentácií, štúdií, spolupráca pri vypracovaní vzdelávacích metodík, poskytovanie konzultácií a pod.).

Komunikácia a spolupráca s partnermi a ďalšími subjektmi aktívnymi v oblasti politiky mládeže ako aj participácia v rámci medzisektorovej spolupráce.

Termín nástupu

asap

 

Požiadavky na zamestnanca

Vzdelanie

Vysokoškolské I. stupňa

Vysokoškolské II. stupňa

 

Znalosti

Jazykové: Anglický jazyk – aktívne – slovom aj písmom

Počítačové: Microsoft Windows – pokročilý používateľ

Microsoft Outlook – pokročilý používateľ

Microsoft Word – pokročilý používateľ

Microsoft Excel – pokročilý používateľ

 

Požadovaná prax a osobnostné predpoklady uchádzača

  • Kultivovaný písomný a ústny prejav,
  • Komunikácia s externým prostredím (prezentovanie)
  • Samostatnosť, organizovanie a plánovanie práce
  • Flexibilita
  • Všeobecný prehľad o mládežníckej politike (znalosť strategických dokumentov)
  • Všeobecný prehľad v oblasti Human Rights Education
  • Skúsenosti v oblasti práce s mládežou

Informácie o výberovom konaní

Životopis vo formáte Europass s motivačným listom posielajte, prosím, e-mailom na adresu: helena.kovacova@iuventa.sk do 31.03.2017. Vybraní kandidáti budú pozvaní na výberové stretnutie.

K zasielanému životopisu pripojte nasledovný súhlas: V súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise organizáciou IUVENTA v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, ktoré je možné kedykoľvek písomne podať v žiadosti o likvidáciu svojich osobných údajov