JOB: Aktuálne pracovné ponuky na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  • Kdekoľvek

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 16. 11. 2015 zverejnilo pracovné ponuky v odboroch:

– Odbor pre komunikáciu a prezentáciu (OKOM)
– Odbor diplomatickej prípravy, vzdelávania a knižnica (OPVK)
– Odbor medzinárodného práva (MEPO)
– Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ (OVZI/EUKO)
– Odbor všeobecných záležitostí a vzťahov s inštitúciami EÚ (OVZI)
– Odbor európskych politík 2 (EUPO2)
– Odbor európskych politík 1 (EUPO1)
– Diplomatický protokol (DIPL)
– Finančný odbor (FINO)
– Odbor Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP)

Podrobné informácie sú k dispozícii na tejto linke.