JOB: Odborný referent pre medzinárodné vzťahy v Justičnej akadémii SR

 • Kdekoľvek

Justičná akadémia Slovenskej republiky je nezávislou vzdelávacou inštitúciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje organizuje a vykonáva vzdelávanie sudcov, prokurátorov a súdnych úradníkov. Hľadajú odborného referenta na medzinárodné vzťahy.

Náplň práce:

 • koordinácia prebiehajúcich projektov (projektový manažment),
 • plánovanie jednotlivých fáz projektov,
 • komplexné zabezpečenie vzdelávacích podujatí cudzích jazykov,
 • koordinácia zahraničného styku akadémie,
 • reporting vedeniu organizácie.

Požiadavky:

 • vysokoškolské II. stupňa,
 • anglický jazyk – expert, tlmočenie alebo francúzsky jazyk – expert, tlmočenie,
 • MS Office, Internet – pokročilý,
 • vodičský preukaz – B,
 • organizačné schopnosti,
 • samostatnosť,
 • zodpovednosť,
 • flexibilita.

Požadovaná prax: min. 2 roky

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.9.2015

Predpokladaný termín výberového konania je plánovaný na druhú polovicu septembra v sídle Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Pezinku. O presnom termíne výberového konania budú uchádzači včas informovaní.  Výberové konanie bude prebiehať formou osobného pohovoru, ktorý bude zameraný na organizačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, flexibilitu uchádzačov a jazykové znalosti uchádzačov.

Každý uchádzač predloží spolu s požadovanými dokladmi (životopis, osobný dotazník ktorý sa nachádza na stránke Justičnej akadémie Slovenskej republiky (www.ja-sr.sk) zoznam projektov za obdobie svojej praxe, pri ktorých sa podieľal na ich spracovaní resp. ich sám spracoval, koordinoval alebo iným spôsobom sa podieľal na ich realizácii.  Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky môžu zaslať mailom na doleuvedenú e-mailovú adresu, doručiť poštou alebo osobne do podateľne akadémie požadované doklady a zoznam projektov za obdobie svojej praxe do 11.09.2015 do 12,00 hodiny.

Adresa spoločnosti:

Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C
902 01 Pezinok

Kontaktná osoba: Zuzana Kostolányiová, zuzana.kostolanyiova@justice.sk

Pre viac informácií kliknite tu.