JOB: Value For Money Analyst (IFP)

 • Kdekoľvek

Ako získať viac hodnoty za rovnako veľa verejných peňazí? Ktoré vládne programy fungujú a ktoré potrebujú premyslieť? Pridaj sa do nového projektu, ktorý zmení uvažovanie nad verejnými výdavkami. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Názov pozície: analytik / analytička hodnoty za peniaze

Forma: trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu: dohodou (preferencia január – február 2016)

Odmena: nadpriemerné ohodnotenie v štátnej správe

Náplň práce:

 • analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzky, výdavkových programov a regulácie: cost-benefit analýzy, výsledkové analýzy (hodnotenie prijatých opatrení)
 • hľadanie neefektivity verejných výdavkov,
 • návrhy na zlepšenia, zapracovanie výsledkov do návrhov budúcich rozpočtov
 • spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK)
 • neustále učenie sa vrátane poskytnutia tréningu

Požiadavky

 • logické myslenie, základy ekonómie (ekonometrie) 
 • zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 • plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami
 • byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

Prečo IFP

 •  ak si z TOP zahraničnej školy a v posledných troch rokoch si nepracoval na Slovensku máš možnosť získať 10 000 eur v rámci vládneho programu Návrat domov (podrobnosti na stránke IFP)
 • pomocou svojej práce pomôžeš meniť Slovensko na lepšiu krajinu
 • pošleme ťa na letnú školu, či zahraničný kurz, vytvárame priestor na kreativitu a vlastné iniciatívne projekty
 • zarobíš toľko, ako v súkromnej firme

Poslaním IFP je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií. Zastrešuje projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze pri rozhodnutiach v oblasti prevádzky, investícií, politík a regulácií.

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete emailu.