LEAF Slovak Professionals Abroad: nové príležitosti práce a stáží doma pre Slovákov v zahraničí!!

  • Kdekoľvek

LEAF v spolupráci s partnerskými inštitúciami ponúka Slovákom študujúcim alebo pracujúcim v zahraničí pracovné ponuky a stáže. Skúsenosťou na Slovensku chcú v rámci programu Slovak Professionals Abroad vytvoriť alternatívu k príležitostiam, ktoré dostávajú mladí ľudia v zahraničí.

Výber je každým rokom väčší. Príležitosti nájdu už študenti prvých ročníkov na univerzitách v zahraničí, ale aj absloventi po ukončení školy. Začiatok a trvanie väčšiny príležitostí je nastavené flexibilne s cieľom vyjsť v ústrety kandidátom s rôznym časovým a študijným harmonogramom. Pre úspešných kandidátov sú v lete 2016 pripravené tiež spoločné teambuildingové a rozvojové aktivity organizované LEAF.

Študentom a mladým profesionálom v oblasti politiky, politológie, medzinárodných a európskych záležitostí LEAF prináša nasledujúce ponuky:

JOB: Inštitút finančnej politiky: Analytik / analytička verejných výdavkov

Zaradenie: Absolventské pozície 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Analytik / analytička verejných výdavkov 
Kompenzácia: konkurenčná so súkromným sektorom 
Zodpovedná osoba / supervízor: Martin Haluš 
Doba trvania: doba neurčitá

STÁŽ: Inštitút finančnej politiky: Ekonomický analytik / analytička

Zaradenie: Stáže 

Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne od 1/6/2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Ekonomický analytik / analytička 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromnou kontribúciou od LEAF na pokrytie časti nákladov, potenciálny interný tréning (na vyžiadanie) 
Zodpovedná osoba / supervízor: Martin Haluš 
Doba trvania: do štyroch mesiacov

STÁŽ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Junior Press Officer, odbor komunikácie a prezentácie SK PRES

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne, máj/jún 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: stáž na Sekretariáte predsedníctva SR v Rade EÚ. 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na výdavky 
Zodpovedná osoba / supervízor: Pavol Szalai, tlačový tajomník 
Doba trvania: 8-10 týždňov

STÁŽ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR: Člen tímu Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne, podľa možností čo najskôr 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Člen tímu Odboru rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na výdavky 
Zodpovedná osoba / supervízor: Petra Prosňanská, zástupkyňa riaditeľa odboru 
Doba trvania: 8-20 týždňov (v prípade stáže v ústredí aj na ZÚ SR)

STÁŽ: Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku: Asistent pre tlačovú, komunikačnú a politickú sekciu

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: 1. jún 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: stážistická pozícia asistenta pre tlačovú, komunikačnú a politickú sekciu 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na pokrytie časti výdavkov 
Zodpovedná osoba / supervízor: vedúci Zastúpenia EK, vedúci komunikačnej sekcie 
Doba trvania: 6 týždňov

STÁŽ: U. S. Steel Košice: Assistant at the Office of Governmental & EU Affairs

Zaradenie: Stáže pre prvákov, Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexible, ideally starting in June 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Governmental & EU Affairs Intern 
Kompenzácia: 700 EUR/ month 
Zodpovedná osoba / supervízor: Michal Pinter, Governmental & EU Affairs 
Doba trvania: 8 weeks

STÁŽ: Transparency International Slovakia: Government Corruption Analyst

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: July 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Intern 
Kompenzácia: unpaid with modest contribution from LEAF to cover expenses and potential performance related bonus after the successful project completion 
Zodpovedná osoba / supervízor: Senior Analyst 
Doba trvania: 3 months

STÁŽ: Inštitút vzdelávacej politiky: Asistent analytika vzdelávacej politiky

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne, jún – august 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Asistent analytika vzdelávacej politiky 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na pokrytie časti výdavkov 
Zodpovedná osoba / supervízor: Senior analytik IVP 
Doba trvania: 2-3 mesiace

STÁŽ: The Duke of Edinburgh’s International Award Slovakia (DofE): Summer Social Impact Intern

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: máj alebo júl 2016 (flexibilne) 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Summer Social Impact Intern 
Kompenzácia: Neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na pokrytie výdavkov 
Zodpovedná osoba / supervízor: Marián Zachar, riaditeľ 
Doba trvania: 2 mesiace (s opciou predĺženia o mesiac)

STÁŽ: Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Odbor vnútornej politiky: Asistent

Zaradenie: Stáže 
Dátum
podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok:
 flexibilne, apríl – august 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Asistent 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na pokrytie výdavkov 
Zodpovedná osoba / supervízor: Michal Luciak, poverený riadením Odboru vnútornej politiky KP SR 
Doba trvania: 4 – 12 týždňov

STÁŽ: Kancelária prezidenta SR, Odbor zahraničnej politiky: Junior analytik

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: v priebehu roku 2016 na základe dohody 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: junior analytik/stážista 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF 
Zodpovedná osoba / supervízor: príslušný pracovník odboru 
Doba trvania: spravidla 4 týždne s možnosťou predĺženia

STÁŽ: Ministerstvo hospodárstva SR: Junior analytik Odboru inovácií a digitálnej ekonomiky

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne, ideálne jún 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Junior analytik Odboru inovácií a digitálnej ekonomiky 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na výdavky 
Zodpovedná osoba / supervízor: Ing. Peter Balík, M.A., riaditeľ Odboru inovácií a digitálnej ekonomiky 
Doba trvania: flexibilne, 2 – 3 mesiace

STÁŽ: O2 Slovakia Public Affairs Intern / Assistant

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: Flexible, ideally starting in June 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Public Affairs Intern / Assistant 
Kompenzácia: paid internship 
Zodpovedná osoba / supervízor: Matej Stuška, Manager, Public Affairs 
Doba trvania: 2 months

STÁŽ: Nadácia Zastavme korupciu: Junior Project Manager

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: jún 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Junior Project Manager 
Kompenzácia: príspevok na pokrytie nákladov spojených s ubytovaním 
Zodpovedná osoba / supervízor: Pavel Sibyla, riaditeľ 
Doba trvania: 2-3 mesiace

STÁŽ: Nadácia Zastavme korupciu: Analytik

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do:
 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: jún 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Analytik 
Kompenzácia: príspevok na pokrytie nákladov s ubytovaním 
Zodpovedná osoba / supervízor: Pavel Sibyla, riaditeľ Nadácie 
Doba trvania: 2-3 mesiace

STÁŽ: Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť: Junior výskumník

Zaradenie: Stáže 
Dátum podania prihlášky do: 10.1.2016, 00:00 
Začiatok: flexibilne, medzi 1. júnom až 15. júlom 2016 
Miesto: Bratislava 
Pozícia: Junior výskumník: podpora systémových zmien so zameraním na samosprávy 
Kompenzácia: neplatená stáž so skromným príspevkom organizácie LEAF na výdavky + bonus od SGI max.200 EUR/mesiac v prípade spokojnosti 
Zodpovedná osoba / supervízor: Ctibor Košťál, riaditeľ 
Doba trvania: 1 až 3 mesiace / podľa dohody