Bratislava: Redaktorka / Redaktor pre časopis in.ba

Názov www stránky Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Redaktorka/redaktor pre časopis in.ba

Bratislava

Plný úväzok: 900 – 1 100 EUR/mes. – plus osobný príplatok v závislosti od pracovných schopností a skúseností.

Prihlásiť sa

 

Popis pracovného miesta

 • Spoluvytváranie obsahovej štruktúry mesačného periodika
 • Komplexná tvorba článkov, od návrhu témy po finalizáciu textu
 • Získavanie tipov, vyhľadávanie a navrhovanie aktuálnych a zaujímavých tém a príbehov mesta
 • Realizácia rozhovorov a reportáži Podľa potrieb účasť na tlačových konferenciách, odborných a spoločenských podujatiach

Zamestnanecké výhody, benefity

 1. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
 2. Možnosť profesijného a odborného rastu.
 3. Ďalšie benefity:
 • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií
 • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na stravovanie, sociálna výpomoc
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona
 • pružný pracovný čas

Osobnostné predpoklady a zručnosti

 • Ukončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa
 • Znalosť žurnalistickej práce s periodicitou
 • Prax na rovnakej alebo podobnej pozícii, min. 3. roky je výhodou
 • Zameranie na mestské témy, znalosť regiónu
 • Vzťah pre komunikáciu s čitateľmi a obyvateľmi mesta
 • Cit pre vnímanie grafického zalomenia a znalosť výberu fotografie je výhodou
 • Striktné dodržiavanie termínov, zodpovednosť, samostatnosť, kreatívnosť, flexibilný prístup k riešeniu problémov
 • Anglický jazyk výhodou
 • Bezúhonnosť

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis.
 3. Aspoň 3 príklady relevantných výstupov zo svojej doterajšej praxe
  Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 4. Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poznámka: Zamestnávateľ si vyhradzuje právo pozvať na osobné stretnutie len vybraných uchádzačov.

Žiadosť spolu s požadovanými prílohami doručte elektronicky najneskôr do 25.11.2020.

Prihlásiť sa

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit ats.nalgoo.com.