Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy: Samostatný/á odborný/á referent/ka

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Miesto práce: Bratislava
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Termín nástupu: Dohodou
Mzdové podmienky (brutto): 1 400 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • pripravuje a vypracováva záväzné stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti pre územné konanie a k dodatočnému povoľovaniu stavieb v zmysle ustanovení stavebného zákona
 • pripravuje a vypracováva stanoviská hlavného mesta SR Bratislavy k investičným zámerom pre usmernenie vypracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • vypracováva územnoplánovacie informácie
 • pripravuje odpovede na žiadosti podané podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 • vypracováva čiastkové stanoviská v rámci procesov EIA
 • pripravuje podklady pre stanoviská k petíciám a sťažnostiam
 • prešetruje vecný obsah interpelácií poslancov, vypracováva návrhy odpovedí, vrátane návrhov na riešenie, zodpovedá za úplnosť podávaných informácií
 • spolupracuje s oddelením informatiky pri zavádzaní informačného systému, najmä na úseku územného plánovania,
 • zodpovedá za správnosť  a včasné spracovanie údajov,
  v rozsahu podľa pokynov vedúceho oddelenia spolupracuje s inými oddeleniami magistrátu zaoberajúcimi sa oblasťou územného plánovania,
 • metodicky usmerňuje zamestnancov oddelenia vzťahov s verejnosťou
 • komunikuje s verejnosťou v rámci horeuvedených výkonov oddelenia a podľa pokynov vedúceho oddelenia,
 • vykonáva ďalšie práce, ktoré súvisia s dohodnutým druhom práce, podľa pokynov vedúceho a riaditeľa.

Zamestnanecké výhody, benefity:

 • Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky a odmeny, príspevok do DDS 2 – 3 %
 • Možnosť profesijného a odborného rastu.

Ďalšie benefity:

 • pružný pracovný čas
 • 2 dni v kalendárnom roku na regeneráciu pracovnej sily
 • sociálna politika – príspevok na dopravu, príspevok na
 • stravovanie, sociálna výpomoc
 • možnosť bezplatného vstupu do vybraných mestských inštitúcií

Informácie o výberovom konaní
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky najneskôr do 2. december 2021. : https://ats.nalgoo.com/sk/gate/bratislava/register/54426/

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním:

 • vysokoškolské II. stupňa
 • vysokoškolské III. stupňa

Vzdelanie v odbore: architektúra, územné plánovanie

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, odbor: architektúra, územné plánovanie, pozemné  stavby a  architektúra
 • prax výhodou
 • odborná prax v samospráve výhodou
 • ovládanie práce s územnoplánovacími dokumentáciami, najmä z hľadiska umiestňovania stavieb
 • ovládanie PC (Microsoft Word, Excel) na užívateľskej úrovni
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie a schopnosť verejne prezentovať
 • znalosť cudzieho jazyka vítaná

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

 

To apply for this job please visit ats.nalgoo.com.