Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy: Trainee program pre študentov VŠ v oddelení školstva, športu a mládeže

Názov www stránky Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Výberové konanie: Trainee program pre študentov VŠ v oddelení školstva, športu a mládeže

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie: Trainee program pre študentov VŠ v oddelení školstva, športu a mládeže, Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miesto výkonu práce:

Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie školstva a športu a mládeže, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Rámcová náplň práce:

  • Administratívne práce spojené s činnosťou oddelenia školstva a športu a mládeže súvisiace s grantovými programami oddelenia, projektami Mestského parlamentu mladých a podujatiami mesta.
  • Administratívna činnosť na oddelení, práce spojené s prípravou podkladov pre koncepčné materiály oddelenia.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

  1. Študenti VŠ (4. – 6. ročník) so zameraním na pedagogiku, psychológiu, marketing a manažment, šport.
  2. Znalosť anglického jazyka výhodou
  3. Bezúhonnosť.
  4. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  1. Motivačný list
  2. Životopis v slovenskom jazyku
  3. Potvrdenie o návšteve školy

Druh pracovného pomeru:

Na dohodu

Ponúkaný plat:

5,00 EUR/hod.

Doba trvania:

máj – september 2020

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi pošlite najneskôr do 01.04. 2020 v elektronickej podobe prostredníctvom:

https://ats.nalgoo.com/sk/gate/bratislava/position/26414.

 

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie (výberové konanie)

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit ats.nalgoo.com.