Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy – Samostatný odborný referent dopravného inžinierstva

  • Kdekoľvek

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

Výkon koncepčnej a exekutívnej činnosti v dopravnom inžinierstve v oblasti organizácie a riadenia dopravy v Bratislave v pôsobnosti oddelenia dopravného inžinierstva Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Informácie o výberovom konaní

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
–  Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
–  Životopis.
–  Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.
–  Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
–  Výpis z registra trestov nie starší ako jeden mesiac.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – SOR dopravný inžinier – neotvárať“, najneskôr do 22.03.2016 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99 Bratislava 1

Celé znenie na www.bratislava.sk
Požiadavky na zamestnanca

–  Anglický jazyk – aktívne alebo nemecký jazyk – aktívne
–  Počítačové znalosti – pokročilý: Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook
–  Vodičský preukaz sk. B
–  Pozícia je vhodná aj pre absolventa

Osobnostné predpoklady a zručnosti

–  Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore dopravné inžinierstvo.
–  Orientácia v problematike riadenia dopravy v mestách, organizácie dopravy a dopravného značenia.
–  Znalosť práce s PC (MS Word, MS Excel) + PTV Vision (VISUM, VISSIM) výhodou
–  Základné znalosti v navrhovaní skladobných a konštrukčných prvkov komunikácií.
–  Základné znalosti dopravného systému v Bratislave.
–  Základné znalosti ustanovení príslušných STN, zákonov a vyhlášok.
–  Bezúhonnosť.
–  Vodičský preukaz skupiny B výhodou.
–  Znalosť anglického alebo nemeckého jazyka výhodou.
–  Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.