Mentor Network Program 2017 – Bratislava a Košice

  • Kdekoľvek

Uchop svoju kariéru pevne do rúk! Získaj kontakty a nenechaj nič na náhodu.
Stretni sa s najlepšími a najvýznamnejšími CEOs, ktorí vedia ako nato a nechaj si poradiť.

Podmienky

1. Musíte byť študentom denného štúdia akreditovaného programu na Slovensku alebo v zahraničí.

2. Je potrebné zaslať kompletnú prihlášku zahrňajúcu profesionálny životopis a odôvodnenie motivácie zúčastniť sa.

Prípravná fáza

Po prijatí do programu sú študenti povinní zúčastniť sa krátkeho prípravného a informačného stretnutia (cca 45 minút).Toto stretnutie im pomôže s prípravou na nasledujúcu recepciu a stretnutie s ich mentorom.

Recepcia

Recepcia je unikátnou príležitosťou pre študentov stretnúť predstaviteľov firiem aktívnych na Slovensku a ich budúcich mentorov v neformálnej atmosfére. V rámci tohto podujatia môžu študenti diskutovať s mentormi o všetkom od školy, práce, manažmentu, vodcovských schopností či iných témach.

Osobné stretnutia

Po recepcií sú študentom priradení ich budúci mentori a sú pozvaní na osobné stretnutia v jednotlivých spoločnostiach. Mentori sa študentom priraďujú na základe ich osobných preferencií, ako aj na základe ich rozličných pozadí.

Mentori prisľúbili, že ich priradenému študentovi poskytnú prinajmenšom jedno osobné stretnutie v priestoroch firemných kancelárií a umožnia im náhľad ako do spoločnosti tak aj celého odvetvia a poskytnú tipy a rady ohľadom kariérneho rastu (napr. skúsenosti z pracovných pohovorov, zlepšovanie životopisu a obchodná etiketa).

Po prvom stretnutí je ďalšie pokračovanie vzťahu na samotných študentoch a mentoroch.

Uchop svoju kariéru pevne do rúk! Získaj kontakty a nenechaj nič na náhodu. Registruj sa.