Ministerstvo financií SR: analytická pozícia

 • Kdekoľvek

Hlavné zameranie: fiškálna politika EÚ

Kto sme a čo robíme

Odbor európskych politík je útvar ministerstva financií, ktorý zastrešuje odbornú agendu EÚ s presahom na ministerstvo financií, konkrétne: európska fiškálna politika, hospodárska a menová únia, banková únia, integrácia kapitálových trhov, daňová spolupráca, európske investičné nástroje, európske záchranné mechanizmy (euroval 1 a 2), programové krajiny (vrátane Grécka), Brexit, rozpočet EÚ a ďalšie.

Hľadáme

 • Komunikatívny, iniciatívny typ so zmyslom pre zodpovednosť, analytické myslenie, pracovnú flexibilitu
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (ekonómia (výhodou)/ medzinárodné vzťahy / spoločensko-vedné odbory)
 • Znalosť angličtiny aspoň na úrovni B2 (písomný a ústny prejav) nevyhnutná, ďalší jazyk výhodou
 • Vysoká úroveň práce s textom
 • Iniciatívnosť a schopnosť riešiť úlohy samostatne ako aj v tíme
 • Schopnosť stručne, štruktúrovane a jednoznačne formovať myšlienky
 • Argumentačnú a komunikačnú vyspelosť
 • Teamový prístup a vytrvalosť
 • Študijná alebo pracovná skúsenosť v zahraničí sú vítané
 • Záujem o vzťahy EÚ a eurozóny, zahranično-ekonomické dianie

Popis práce

 • Analýzy európskych politík v ekonomickej, fiškálnej, finančnej oblasti
 • Príprava a koordinácia podkladov na rokovania Rady Ecofin,Euroskupiny a ich podvýborov (Hospodárskeho a finančného výboru, Výboru pre hospodársku politiku, Pracovnej skupiny pre Euroskupinu),bilaterálne rokovania, písanie prejavov
 • Vypracovávanie dopadových štúdií a analýz pre zástupcov SR v anglickom jazyku
 • Komunikácia so zahraničnými inštitúciami
 • Písanie analytických komentárov určených pre publikáciu
 • Zameranie sa na aktuálne európske témy: európska fiškálna politika,monitorovanie Paktu stability a rastu, makroekonomická situácia v eurozóne, hospodárska a menová únia

Čo ponúkame

 • Možnosť aktívne sa zúčastňovať na policy-making na národnej a európskej úrovni
 • Odborný rast v mladom, dynamickom kolektíve s dobrou a tvorivou atmosférou
 • Moderná, flexibilná forma vedenia teamu so zameraním na výsledky a znižovanie administratívnej záťaže
 • Platové ohodnotenie porovnateľné s ohodnotením v súkromnej sfére, podľa pracovných skúseností a výkonu
 • Účasť na vyjednávaniach/rokovaniach v zahraničí (najmä v rámci inštitúcií EÚ)
 • Kontinuálne vzdelávanie cez účasť na seminároch a diskusiách vdanej problematike doma i v zahraničí

Možný nástup:

 • od 1.3.2017, neskorší termín je tiež možný

V prípade záujmu prosím posielate CV v termíne do 24.2.2017 na eva.goncalvesova@mfsr.sk, roman.dojcak@mfsr.sk