Ministerstvo financií SR: analytik Hodnoty za peniaze

 • Kdekoľvek

Ako získať viac hodnoty za rovnako veľa verejných peňazí? Ktoré vládne programy fungujú a ktoré potrebujú revíziu? Pridajte sa do nového projektu, ktorého práca zreformuje pravidlá, nastaví procesy a posilní inštitúcie vedúce k prijímaniu dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepší tak výsledky slovenského verejného sektora. Staň sa súčasťou jedného z analytických tímov na ministerstvách financií, dopravy, či zdravotníctva a prispej tak k zmene uvažovania o verejných výdavkoch.

Názov pozície: analytik / analytička hodnoty za peniaze

Forma: trvalý pracovný pomer

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: dohodou

Náplň práce: analýza vládnych politík z pohľadu investícií, prevádzky, výdavkových programov a regulácie, analýza nákladov a prínosov, výsledkové analýzy (hodnotenie prijatých opatrení), návrhy optimalizácie verejných výdavkov, návrhy na zlepšenia v návrhoch rozpočtov, spolupráca so zahraničnými inštitúciami (OECD, MMF, EK), kontinuálne vzdelávanie, vrátane poskytnutia tréningu na zahraničných univerzitách.

Dobrý analytik IFP by mal:

 1. ovládať ekonómiu, ekonometriu a na používateľskej úrovni jeden z programov ako STATA, Eviews či Matlab
 2. vedieť zrozumiteľne písať a vystihnúť pointu aj na krátkom priestore
 3. plynulo komunikovať v angličtine, vedieť pracovať samostatne aj v spolupráci s kolegami
 4. byť absolventom ekonomického alebo matematického zamerania s vynikajúcimi výsledkami

Ak Vás ponuka zaujala, pošlite svoje CV na hr.uhp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete emailu, spoločne so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktorý je prílohou tohto dokumentu.

Absolventom najlepších zahraničných škôl navyše ponúkame možnosť získať podporu do 10 000 € prostredníctvom schémy Návraty ak spĺňajú stanovené podmienky.

Hodnota za peniaze (Value for Money) je iniciatíva Vlády SR , ktorej cieľom je posilniť orientáciu štátu na výsledky pri jeho rozhodnutiach o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke. Podstatou je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Prečítajte si viac o projekte Hodnoty za peniaze.

Hodnota za peniaze (Value for Money) je iniciatíva Vlády SR , ktorej cieľom je posilniť orientáciu štátu na výsledky pri jeho rozhodnutiach o verejných politikách, reguláciách, investíciách a prevádzke. Podstatou je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie stanoveného cieľa. Prečítajte si viac o projekte Hodnoty za peniaze.

Kontakt:

web: http://mfsr.sk/uhp

Email: hr.uhp@mfsr.sk

Tel: +421-2-5958 3424