Ministerstvo hospodárstva SR: analytik

  • Kdekoľvek

Hľadáme zamestnanca na pozíciu „analytik“ na novovzniknutý útvar Centrum pre hospodárske otázky; druh štátnej služby dočasná štátna služba podľa § 17 ods. 3 písm. b). zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hľadáme člena tímu so zameraním na kvalitatívne a kvantitatívne analýzy so znalosťou základných ekonometrických programov (EViews, STATA, R, Gretl a iné výhodou) a pokročilým ovládaním balíka MS Office.

Náplňou práce bude najmä:
• Príprava analýz, analytických podkladov a reportov.
• Práca s databázami, ich vytváranie, zber údajov.
• Návrh metodík pre riešenie konkrétnych úloh.
• Príprava návrhov riešení pre rôzne nástroje v oblasti hospodárstva a hospodárskej politiky, vrátane čiastkových politík.
• Príprava stanovísk a pozícií k rôznym interným materiálom, ako aj iným materiálom štátnej správy a k materiálom EÚ, OECD, a pod.

Požiadavky na zamestnanca

  • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – ekonomické, matematické, štatistické.
  • Jazykové znalosti: Anglický jazyk – mierne pokročilá úroveň B, „samostatný používateľ“ úroveň B2.
  • Pozícia je vhodná pre absolventa.

Osobnostné predpoklady a zručnosti

Flexibilita, analytické a logické myslenie, schopnosť porozumieť problematike a vyhľadávať riešenia, zodpovednosť, inovatívny prístup.

Kontaktná osoba:

Ing. Martin Darmo, PhD.
Tel.: 02/4854 1529martin.darmo@mhsr.sk

Kontaktovať budeme iba vybraných uchádzačov. Za pochopenie ďakujeme.