Ministerstvo hospodárstva SR: sprievodca pavilónu SR počas medzinárodnej výstavy EXPO ASTANA 2017

 • Kdekoľvek

Dátum nástupu: 21. máj 2017
Dátum ukončenia: 13. september 2017
Minimálna doba výkonu práce v Astane: 5 týždňov

Informácie o pracovnej ponuke
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • sprevádzanie jednotlivcov a skupín pavilónom SR,
 • poskytnutie odborného výkladu k pavilónu v ruskom, anglickom a slovenskom jazyku,
 • distribúcia prezentačných predmetov,
 • asistencia pri organizácii  kultúrnych podujatí, recepcii, rautov organizovaných SR
 • zabezpečovanie operatívneho chodu pavilónu,
 • uvádzanie a obsluha návštev,
 • dohľad nad zabezpečením reprezentatívneho vzhľadu expozície (kvetinová výzdoba, atď.),
 • podpora zabezpečeniu organizácie podnikateľských misií v nadväznosti na uvedené činnosti a distribúcia prezentačných materiálov k danému účelu,
 • zabezpečenie sprístupnenia a uzatvorenia priestorov pavilónu pre personál,
 • udržiavanie všeobecného poriadku, čistoty pavilónu.

Výhody, benefity:

 • spolupráca na svetovej výstave – projekt s nadnárodným významom,
 • získanie kontaktov v zahraničí,
 • rozšírenie si pracovných a komunikačných zručností,
 • rozšírené možnosti poznávania cudzej krajiny,
 • úhrada cestovných náhrad.


Po
žiadavky na uchádzača

Dosiahnuté vzdelanie: ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa prípadne študent vysokej školy II. stupňa, zameranie na jazykovedné odbory, tlmočníctvo a prekladateľstvo výhodou.

Jazykové znalosti:

 • Ruský jazyk – mierne pokročilá úroveň B „samostatný používateľ“ úroveň B2,
 • anglický jazyk – mierne pokročilá úroveň B „samostatný používateľ“ úroveň B2,
 • ďalší jazyk výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v obdobnej činnosti,
 • komunikačné a organizačné zručnosti,
 • znalosť diplomatického protokolu výhodou,
 • dobrá znalosť požadovaných cudzích jazykov slovom i písmom,
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • profesionálne vystupovanie,
 • chuť pracovať a zdokonaľovať sa.

Svetová výstava EXPO 2017 Astana je jedinečnou platformou pre prezentáciu SR vo svetovom meradle. Podujatia sa zúčastní viac ako 120 krajín sveta a desiatky medzinárodných organizácií. Nosnou témou výstavy bude pokrok v oblasti využívania zelených energií  v duchu témy Energia budúcnosti. Energetická politika je jednou z hlavných oblastí ktoré sú súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, preto si Slovensko kladie za prioritu sa daného podujatia zúčastniť.

Kontakt

Svoje životopisy posielajte na e-mail: spirova@mhsr.sk najneskôr do 20.04.2017. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.

Pracovnú ponuku pre tlmočníkov nájdete TU!