Ministerstvo hospodárstva SR: tlmočník na medzinárodnej výstave EXPO ASTANA 2017

 • Kdekoľvek

Dátum nástupu: 21. máj 2017
Dátum ukončenia: 13. september 2017

Informácie o pracovnej ponuke
Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • vykonávanie plynulého odborného tlmočenia z východiskového jazyka do cieľového jazyka,
 • vykonávanie rôznych druhov tlmočenia – konferenčné, simultánne, konsekutívne, šušotáž, tlmočenie z listu,
 • práca so slovníkovou literatúrou a softwarom a tlmočníckou technikou,
 • účasť na oficiálnych, spoločenských a pracovných aktivitách počas podujatia s cieľom zabezpečenia najpresnejšieho prekladu.

 

Výhody, benefity:

 • spolupráca na svetovej výstave – projekt s nadnárodným významom,
 • získanie kontaktov v zahraničí,
 • rozšírenie si pracovných a komunikačných zručností,
 • rozšírené možnosti poznávania cudzej krajiny,
 • úhrada cestovných náhrad.


Po
žiadavky na uchádzača

Dosiahnuté vzdelanie: zameranie na jazykovedné odbory, tlmočníctvo a prekladateľstvo výhodou.

Jazykové znalosti:

 • Ruský jazyk – pokročilá úroveň C, skúsený používateľ jazyka, úroveň C2,
 • anglický jazyk – pokročilá úroveň C, skúsený používateľ jazyka, úroveň C2,
 • slovenský jazyk, ďalší jazyk výhodou.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • prax v požadovanej oblasti
 • zmysel pre zodpovednosť,
 • profesionálne vystupovanie,
 • chuť pracovať a zdokonaľovať sa.

Svetová výstava EXPO 2017 Astana je jedinečnou platformou pre prezentáciu SR vo svetovom meradle. Podujatia sa zúčastní viac ako 120 krajín sveta a desiatky medzinárodných organizácií. Nosnou témou výstavy bude pokrok v oblasti využívania zelených energií  v duchu témy Energia budúcnosti. Energetická politika je jednou z hlavných oblastí ktoré sú súčasťou národohospodárskej stratégie Slovenskej republiky, preto si Slovensko kladie za prioritu sa daného podujatia zúčastniť.

Kontakt

Svoje životopisy posielajte na e-mail: expo2017sk@mhsr.sk najneskôr do 03.04.2017. Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky predpoklady.