Letná škola diplomacie Štefana Osuského

Názov www stránky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Letná škola diplomacie Štefana Osuského je projektom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorého cieľom je podnietenie záujmu mladej generácie o dianie v zahraničnej politike, nadviazanie na históriu, hodnoty, tradície a životné príbehy popredných osobností slovenskej diplomacie, ako aj formovanie budúcich lídrov verejného a politického života na Slovensku.

Projekt nesie meno veľvyslanca Štefana Osuského (1889-1973), ktorý sa ako politik a diplomat významným spôsobom zaslúžil za vznik Československa a svojimi myšlienkami medzinárodnej spolupráce inšpiroval aj Roberta Schumana pri položení základov budúcej Európskej únie.

Letná škola diplomacie Štefana Osuského je určená študentom a mladým profesionálom, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné vzťahy a o slovenskú zahraničnú a európsku politiku. Pilotný ročník vzdelávacieho programu sa uskutoční už toto leto v  termíne 27. júna – 3. júla 2021.

Dvadsať úspešných uchádzačov bude môcť v lete absolvovať nielen klasické akademické prednášky, ale aj praktické workshopy s poprednými lektormi a osobnosťami diplomacie a verejného života na Slovensku. Súčasťou programu bude aj návšteva medzinárodných organizácií vo Viedni.

 

Požiadavky pre uchádzačov:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa a vek do 30 rokov v čase konania letnej školy
  • záujem o medzinárodné vzťahy a zahraničnú politiku
  • výborná znalosť slovenského a anglického jazyka (čestné vyhlásenie)
  • čas v období od 27. júna 2021 do 3. júla 2021

 

Ak máš pocit, že Letná škola diplomacie Štefana Osuského je projektom práve pre teba a spĺňaš vyššie uvedené požiadavky, pošli nám do 16. mája svoj životopis, motivačný list a dve krátke eseje v anglickom a slovenskom jazyku na adresu letnaskola@mzv.sk

 

Podrobné informácie pre uchádzačov:
Uchádzači musia zaslať do 16. mája 2021 elektronickou formou vo formáte .pdf na adresu letnaskola@mzv.sk (predmet: „Prihláška“) nasledujúce dokumenty:

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (max. na dve A4), musí obsahovať aj kontaktné údaje – telefón a e-mailovú adresu
  • motivačný list (max. na jednu A4)
  • čestné vyhlásenie o ovládaní slovenského a anglického jazyk
  • súhlas so spracovaním osobných údajov  (pdf; 183.73 KB)

 

Dve eseje – jednu v anglickom a druhú v slovenskom jazyku:

  • In your view, what is the biggest foreign policy challenge for Slovakia? How would you approach it and what recommendations would you offer to tackle it efficiently? (max. 350 words)
  • Malo by Slovensko upozorňovať na porušovania ľudských práv a trvať na dodržiavaní demokratických princípov a právneho štátu v iných krajinách? (max. 400 slov)

 

Prosíme uchádzačov, aby prísne dodržali rozsah požadovaných materiálov a esejí. Neúplné prihlášky nebudú zaradené do výberu uchádzačov.

Úspešní uchádzači budú kontaktovaní Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR do konca mája 2021.

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na letnaskola@mzv.sk